Gemeente Sittard-Geleen

PERSBERICHT

Nu start bouw blok 3, over twee jaar blok 8

LAUDY-Van Wijnen en Zo Wonen partners Zitterd Revisited

Sittard-Geleen, 15 december 2010 ­ Bouwcombinatie LAUDY-Van Wiijnen en woningcorporatie ZO Wonen worden partners van de gemeente Sittard-Geleen bij de verdere realisatie van stadsontwikkelplan Zitterd Revisted. Daardoor gaat nog vóór 1 januari 2011 de schop de grond in voor de bouw van een appartementencomplex op de hoek Paardestraat/Odasingel. Begin volgend jaar wordt gestart met de afbraak van de voormalige verpleegstersflat aan de Elisabeth van Barstraat, waarna ook daar een nieuw complex verrijst. Deze ontwikkelingen dragen in belangrijke mate bij aan de versterking van het centrum van Sittard.

,,Op dit moment wordt er nauwelijks een steen bovenop een andere gestapeld. Met deze investering trekken we een ontwikkeling vlot die, tegen de landelijke trend in, effect heeft op de hele stad. Het gaat dus om de economische beweging die je hiermee in gang zet,'' aldus wethouder Ruud Guyt (Volkshuisvesting).

De start van de bouw van het zogenoemde blok 3, op de hoek Paardestraat/Odasingel, voor 1 januari 2011 stelt de verstrekte stimuleringsbijdragen van het Rijk en de provincie veilig. Daarnaast kan door een extra financiële inspanning van de gemeente van 1,6 miljoen euro medio 2012 ook de bouw van blok 8 Elisabeth van Barstraat starten en is er geld voor de instandhouding van de gevels bij herstructurering van de Sjpoarkolonie. Verder is overeengekomen dat de gemeente en ZO Wonen voor 1 februari 2011, met een realisatieovereenkomst, de uitkomsten vastleggen van de gemeentelijke financiële bijdrage in de herstructurering van de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om de cemtrumstedelijke ontwikkelingen op gang te brengen in het belang van Sittard-Geleen.

De investering van 1,6 miljoen die de gemeente nu doet, levert in totaal een investeringsbedrag van 31 miljoen op. Dat komt overeen met werkgelegenheid voor 250 manjaren.

Blok 3

De ontwikkeling van de toren op het huidige parkeerterrein naast de Odapark-flat voorziet in een combinatie van 39 koop- en huurwoningen. Het ontwerp voor de woontoren op de hoek Paardestraat-Odasingel is van Teeken Beckers

Architekten uit Heerlen. De toren markeert een belangrijke plek in de stad en de reeks van bouwblokken aan de Odasingel. Door een precieze positionering van het gebouw blijft het zicht vanaf de kruising op het silhouet van de historische stad gehandhaafd. De woningen gaan naar verwachting medio 2011 in verkoop/verhuur.

Zitterd Revisited

Blok 3 maakt deel uit van de eerste fase van het totaalplan Zitterd Revisited. Op basis van de totaalvisie van de Limburgse architect, stedenbouwer en landschapsvisionair Jo Coenen wordt de historische waarde in ere hersteld. Daarnaast krijgt de kwaliteit van wonen, werken en winkelen een eigentijdse impuls. Zitterd Revisited als geheel zal naar verwachting rond 2020 voltooid zijn. Een belangrijk uitgangspunt is het terugbrengen van oorspronkelijke elementen binnen een hedendaags kader. De schootsvelden krijgen weer hun groene glorie en door het herstellen van de eeuwenoude wallen komt ook het water wellicht terug in de stad. Een verantwoord mobiliteitsplan en een opwaardering van het winkel- en horecagebied geven Sittard bovenregionale aantrekkingskracht.

---