Gemeente Sneek


Start aanleg Harinxmapark

In het gebied waar de woonwijk Harinxmaland gaat verrijzen start de Gemeente Sneek met de aanleg van een nieuw park: `het Harinxmapark'. De toekomstige wijk Harinxmaland ligt aan de noordoostelijke rondweg van Sneek tegenover de wijken De Zwette en De Loten. De locatie van het Harinxmapark is tegenover de rotonde van De Loten. Deze week is een begin gemaakt met de grondwerken door de Firma Wierda uit Goënga. Na de grondwerkzaamheden wordt de beplanting aangebracht dat naar verwachting in het voorjaar van 2011 gereed zal zijn.

In de toekomst zal het Harinxmapark centraal in de nieuwe woonwijk liggen. Het park wordt uiteindelijk rond de twaalf hectare groot. De aanleg van het park vindt in fasen plaats. Het idee is het park te laten mee groeien met de ontwikkeling van de woonwijk. De eerste stap is de aanleg van een gebied van zo'n 6,5 hectare. Wanneer de beplanting voldoende is ontwikkeld, worden wandelpaden aangelegd.

Het park wordt aangelegd rond een aantal archeologische vindplaatsen in het gebied. De historische plekken dateren uit de Steentijd, de IJzer/Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen. Deze plaatsen blijven zichtbaar in het park en krijgen een duidelijk accent door een opvallende bomenrand. Ook de oorspronkelijke verkaveling van dit gebied blijft gehandhaafd. Deze oude structuur wordt versterkt door het planten van bomen en rietkragen. Het eerste deel van het park gaat bestaat verder uit gemengd bos met een struikenlaag en een bomenweide met bloemrijk grasland. Langs het water worden de oevers natuurvriendelijk ingericht en wordt riet aangeplant.

Bij de inrichting van de wijk Harinxmaland speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de aanleg en het toekomstige beheer en onderhoud van het park. Met deze groenvoorziening wordt ook voldaan aan de herplantverplichting die voortvloeit uit andere al gerealiseerde projecten. Zoals het A7-project en het Rasterhoffpark.