Kwaliteit ouderenzorg voor derde jaar op rij verbeterd

16/12/2010 14:03

ActiZ

De kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is in 2009 voor het derde jaar op rij verbeterd. Zorginhoudelijk werden op bijna alle thema's belangrijke verbeteringen bereikt. Ook waren de cliënten nog positiever over hun ervaringen met de zorg. Dat blijkt uit het branchebeeld 2009 van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.

In 2009 hebben in totaal circa 1.900 verpleeg-, verzorgingshuizen en locaties en thuiszorgorganisaties hun zorginhoudelijke resultaten gemeten. Aan het CQ-onderzoek naar hun ervaringen met de zorg namen ruim 50.000 cliënten deel. Cliënten zijn zeer positief over de professionaliteit en veiligheid en de wijze waarop ze door het personeel bejegend worden. Zij vinden dit ook belangrijke thema's. Al met al ervaren de cliënten hun zorg als vakkundig en veilig. Ook voelen ze zich serieus genomen en er is een aandachtig luisterend oor als dat nodig is. Tegelijk geven cliënten aan dat zij soms te lang moeten wachten op een zorgverlener en dat zij graag wat meer persoonlijke aandacht zouden krijgen los van de zorg. Die persoonlijke aandacht vinden cliënten eveneens erg belangrijk en zorgorganisaties en professionals blijven daarom hard werken om dat punt te verbeteren.

Betere zorg

De kwaliteit van zorg wordt gemeten aan de hand van twaalf indicatoren voor verpleeg- en verzorgingshuizen en twee voor de zorg thuis. In 2009 verbeterde de thuiszorg zich op beide punten en de verpleeg- en verzorgingshuiszorg op maar liefst 10 van de 12 aspecten. Zo werden vrijheidsbeperkende middelen minder ingezet dan voorgaande jaren en daalde het aantal cliënten met depressieve symptomen. De grootste kwaliteitsverbeteringen werden behaald bij het terugdringen van doorligwonden, het voorkomen van gewichtsverlies en het stellen van de diagnose bij mensen met incontinentie.

Verbeteracties

Cliëntenraden, zorgaanbieders, beroepsgroepen, verzekeraars en Inspectie zijn positief over het kwaliteitskader en de behaalde resultaten. Meer dan 70% van de zorgorganisaties gebruikt de uitkomsten om verbeteringen in de zorg in gang te zetten. Van de cliëntenraden vindt 80% dat zorgorganisaties meer aan kwaliteit gaan doen door het openbaar maken van de cliëntenraadplegingen.

Nieuwe voorzitter

Met ingang van 1 december jl. is de heer drs. Pieter Vos voorzitter geworden van de Stuurgroep Verantwoorde zorg die verantwoordelijk is voor het kwaliteitskader. De heer Vos is algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en heeft zeer ruime ervaring in onder andere de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Hij is de opvolger van Jenneke van Veen die met pensioen gaat.

Sinds 2007 gelden er kwaliteitsnormen voor de zorg in verpleeg-, verzorgingshuizen en zorg thuis (VVT). In 2009 zijn de normen geëvalueerd en verbeterd. Doel van de normen is dat zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten en zorgverleners handvatten geven om cliënten daarbij te ondersteunen. Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT is ontwikkeld door brancheorganisaties ActiZ en BTN, beroepsverenigingen V?, Verenso en Sting, cliëntenorganisatie LOC, de Inspectie IGZ, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. Deze partijen werken samen in de Stuurgroep Verantwoorde zorg, ondersteund door het programma Zichtbare Zorg.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl
Actiz