Dienstenbond CNV

Nieuws

16 december 2010

De Persgroep wil sociaal plan niet verlengen

Aan het eind van dit jaar loopt het sociaal plan van De Persgroep af. Daarom hebben we op 10 december jl. overlegd met de leiding over een vervolg. Volgens De Persgroep is het niet nodig om een nieuw sociaal plan af te sluiten (of het huidige te verlengen) omdat na de grote reorganisaties van de afgelopen 1½ jaar geen zware ingrepen meer worden verwacht met dito aantallen ontslagen. Omdat de krantenwereld wel degelijk onder druk staat en niet uitgesloten kan worden dat er wel degelijk maatregelen zullen kunnen worden getroffen die werknemers hun baan kosten, hebben CNV Media en de andere vakbonden er voor gepleit om het huidige sociaal plan te verlengen. Wij stuitten daarbij echter op een (in ieder geval totnogtoe) onverbiddelijk NEE.

Wat nu
We hebben deze week een brief gestuurd aan De Persgroep waarin we nogmaals aandringen op verlenging van het huidige sociaal plan. Immers, een sociaal plan geeft rust (u weet waar u aan toe bent als u geconfronteerd wordt met gedwongen ontslag) en zorgt er voor dat iedereen (zoveel mogelijk) gelijk behandeld wordt. We hopen dat De Persgroep terugkomt op haar eerdere besluit. Als dat zo is, dan is de kou uit de lucht.
Gebeurt dat niet, dan zullen we in ieder geval aan alle betrokken ondernemingsraden vragen om in het advies met betrekking tot eventuele reorganisaties de voorwaarde te verbinden dat de gevolgen van de voorgenomen wijziging moeten worden opgevangen in een met de vakbonden af te spreken sociaal plan.

Wat straks
Of De Persgroep alsnog Ja gaat zeggen op ons verzoek is nog maar de vraag. Mocht dat wel het geval zijn, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten.
Het is altijd al belangrijk om contact met ons op te nemen als u wordt geconfronteerd met een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, maar na 1 januari 2011 wordt het nog veel belangrijker omdat in de gevolgen daarvan (met uitzondering van de -geringe- aanvulling conform de RFR-regeling in de cao) niets is geregeld. Leden van de bond kunnen daarbij een beroep doen op de adviezen en rechtsbijstand van de bond. Wil je goed ingedekt zijn, zorg dan dus dat je lid bent of wordt van CNV Media. Aanmelden kan via de coupon achterop deze Nieuwsflits of via www.cnvdienstenbond.nl
Hebt u nog vragen of zaken die van belang zijn voor ons om te weten, neemt u dan contact op met bestuurder Aletta Bulsink, a.bulsink@remove-this.cnvdibo.nl