Dienstenbond CNV

Nieuws

16 december 2010

Update sociaal beleidskader WPG Uitgevers

In 2008 heeft CNV Media afspraken gemaakt met uw werkgever WeekbladPersgroep over een aangepast sociaal beleidskader. Die afspraken lopen aan het eind van deze maand af. Daarom heeft er overleg plaatsgevonden over een nieuw SBK. Er zullen een aantal kleinere punten wijzigen. Die leggen wij hieronder aan u voor. Vervolgens is het woord aan u. Vindt u, net als wij, dat het goede afspraken zijn waar een handtekening van de bond onder kan?

De wijzigingen
Zo hier en daar zijn in de tekst wat kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Dat heeft o.a. ook te maken met de teksten van cao's waar naar verwezen wordt en waarin bijvoorbeeld artikelen anders zijn genummerd.
Wél een belangrijke wijziging is de aanvullende bepaling dat een werknemer vrijgesteld wordt van werk (dit was al zo) tenzij werkgever en werknemer in onderling overleg vaststellen dat er werkzaamheden zijn die passend zijn dan wel dienstig zijn aan het vinden van een nieuwe functie binnen dan wel buiten de onderneming c.q. WPG Uitgevers.

Oude kantonrechtersformule gehandhaafd
Een belangrijk onderdeel (tenminste voor die werknemers die hun baan verliezen) is de afspraak over de handhaving van de oude kantonrechtersformule voor boventallige werknemers. Deze berekening is gunstiger dan de nieuwe kantonrechtersformule, niet alleen voor oudere werknemers maar voor iedereen die zijn of haar baan verliest. De toepassing van deze formule staat in steeds meer onderhandelingen onder druk. Bij WPG hebben we deze gelukkig nog weer voor een aantal jaren gegarandeerd.
Wel is de correctiefactor verlaagd van C=1 naar C=0,9. Voor werknemers die niet boventallig zijn verklaard (en dus niet dreigen hun baan te verliezen) maar die plaatsmaken voor boventallige werknemers, is de regeling enigszins versoberd. In die gevallen blijft de correctiefactor C weliswaar 1, maar over een lager uitgangspunt, t.w. dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor ½ maandsalaris, tussen 35 en 45 jaar voor 1 maandsalaris, tussen 45 en 55 voor 1½ en daarboven voor 2.

Reizen
In het oude SBK staat dat een functie passend is als de reistijd maximaal 1 uur bedraagt. Met dichtslibbende wegen wordt het steeds moeilijker om ergens binnen 1 uur te komen. In het nieuwe SBK is nu opgenomen dat niet meer een reistijd van 1 uur bepaalt of een functie passend is of niet, maar de afstand, nl. max. 60 kilometer enkele reis. In zekere zin kun je dit beschouwen als een verslechtering (want wat nu als je meer dan een uur over die 60 km doet), maar we moeten bij het maken van afspraken ook altijd goed in ogenschouw houden hoe het UWV passendheid beoordeelt en de regels bij het UWV liggen nog een stuk ruimer.

Weinig wijzigingen, snel een oordeel
CNV Media onderhandelt namens u. Een afspraak die wij maken wordt altijd voorgelegd aan onze leden. Er zijn weinig schokkende veranderingen in het SBK doorgevoerd. Wij vinden de afspraken die we hebben gemaakt van een voldoende niveau en leggen deze daarom met een positief advies aan u voor.
Omdat het aantal wijzigingen beperkt is, denken we dat het voor u niet moeilijk is om ons snel te laten weten wat u vindt. Wilt u ons daarom uiterlijk 22 december laten weten of u in kunt stemmen met het bereikte resultaat? Dat kan via bijgaand antwoordformulier of via de mail a.bulsink@remove-this.cnvdibo.nl