Gemeente Hilvarenbeek


Uit de collegevergadering van 14 december 2010

Voorstel aan de gemeenteraad

Oplossing wateroverlast tennisbanen 'HTC de Ypelaer' Het college stelt de raad voor om ⬠20.000,- beschikbaar te stellen aan tennisclub HTC De Ypelaer zodat de club de wateroverlast kan verhelpen op de tennisbanen op sportpark De Roodloop. De Ypelaer wil dit bedrag gebruiken als bijdrage in de kosten - van in totaal ⬠40.000,- - voor herstel van de twee banen waar de overlast het grootst is.
De overlast is ontstaan in het seizoen 2005/2006 toen de tennisclub de gravelbanen - sinds begin jaren negentig eigendom van De Ypelaer - verving door zogenaamde 'smartcourtbanen' die in alle seizoenen gebruikt kunnen worden.
Oorzaak van het probleem is de slechte kwaliteit van de ondergrond van het sportpark.

Wethouder Hesselmans:
'Wanneer de raad instemt met ons voorstel, kan een langlopende discussie met de tennisclub naar ieders tevredenheid worden afgerond. De club kan zelf beslissen hoe ze de wateroverlast oplost en doet geen verdere aanspraken op de gemeente over dit probleem'.