Belgische Federale OverheidBedrog met beroepsgidsen: lijst met verdachte ondernemingen

Datum: 16 december 2010

Zelfstandigen, vrije beroepen en vzw's zijn vaak het slachtoffer van bedrog met beroepsgidsen. Hierbij worden bedrijven aangespoord om in te schrijven op een adressenlijst in een beroepsgids. Zij moeten daarvoor een buitensporig dure prijs betalen en krijgen daar maar een middelmatige of onbestaande dienstverlening voor terug.

Om het aantal oplichtingen te beperken heeft de FOD Economie een lijst gepubliceerd van ondernemingen waarvan u de aanbiedingen met de grootste voorzichtigheid moet benaderen.

Meer informatie over dit type van bedrog en de lijst met verdachte ondernemingen vindt u op de website van de FOD Economie