Rijksoverheid

Toespraak minister Leers bij de Landelijke Naturalisatiedag in Den Haag

Toespraak minister Leers bij de Landelijke Naturalisatiedag in Den Haag

Toespraak | 15-12-2010

Dames en heren, jongens en meisjes,

Het is vandaag voor u en voor veel andere mensen in Nederland een bijzondere dag.
Ieder jaar staan we op 15 december stil bij wat ons bindt als staatsburgers van Nederland.
En overal in Nederland komen mensen als u bij elkaar. Mensen die in het loop van het jaar al Nederlander zijn geworden. En mensen die zich vanaf vandáág officieel Nederlander kunnen noemen - zoals een groot aantal van u.

Ik weet natuurlijk niet wat u vanmorgen zei of dacht toen u wakker werd, maar ik denk wel dat u op z'n minst één keer heeft gedacht: "vandaag word ik Nederlander!"
Ik feliciteer u van harte en namens het hele kabinet heet ik u van harte welkom als mede-Nederlander.

Waarom feliciteer ik u?
Daar zijn verschillende redenen voor.
Ten eerste heeft u al het nodige gedaan om Nederlander te worden. Tot vandaag was u migrant in Nederland. Of `vreemdeling', zoals we dat officieel noemen, en had u een verblijfsvergunning nodig. Vandaag maakt u de stap van vreemdeling tot Nederlander. Een nieuw begin, een nieuw gevoel.

Ik feliciteer u ook omdat u al veel heeft gedaan om Nederlander te worden.
U leerde de Nederlandse taal en maakte kennis met onze cultuur en samenleving.
Beetje bij beetje voelde u zich - hopelijk - meer thuis in onze samenleving.
Misschien zegt u al vaak dat het "gezellig" is. Misschien vindt u HEMA-rookworst al de lekkerste worst die er is. Of misschien klaagt u net zo vaak als andere Nederlanders over het weer, over de trein, of over het voetbal.

Hoe dan ook: sinds uw komst naar Nederland heeft u een grote prestatie geleverd. U heeft laten zien dat u bent ingeburgerd en dat u uw toekomst ziet in Nederland.
De dag als vandaag is niets minder als de bekroning van die lange weg. Dat is wel een feestje waard.

U laat ook iets achter - het is goed om daar even bij stil te staan. Migratie betekent ook dat u een beetje afstand moet doen van het oude vertrouwde. Wellicht moet u afstand doen van uw oude nationaliteit. Als Nederlander krijgt u als het ware een nieuwe identiteit. Maar - dat zeg ik met nadruk - niemand vraagt aan u of u een andere persoon wilt worden. Natuurlijk niet.
Als ik zo om me heen kijk dan zie ik een enorme verscheidenheid aan mensen. Iedereen is verschillend.
Ik kom zelf uit Zuid-Limburg en ik kan u verzekeren dat dit hele andere mensen zijn dan bijvoorbeeld mensen uit Groningen. Verschillend en toch gelijkwaardig.
Want het maakt niet uit hóe iemand Nederlander is geworden of wáár hij in Nederland is geboren; als Nederlander bent u gelijk aan alle andere Nederlanders. Zo staat het ook in onze Grondwet.

Wat betekent het Nederlanderschap?
U wordt Nederlander met alle rechten en plichten die daarbij horen. Laat ik een paar van die rechten noemen.
Allereerst het paspoort. Met een Nederlands paspoort mag u zich binnen de landen van het Koninkrijk en de Europese Unie vrij bewegen. Ook mag u - als u achttien jaar of ouder bent - uw stem uitbrengen bij de verkiezingen voor het parlement.
U mag zich zelfs verkiesbaar stellen! Denkt u daar eens over na; wellicht bevinden zich onder u nieuwe politieke leiders!

Natuurlijk heeft u ook plichten, net als alle andere Nederlanders. U verklaart zich verbonden met de wetten en de rechtsorde die hier gelden.
Dat betekent in de dagelijkse praktijk dat u respect heeft voor bijvoorbeeld gelijkheid van man en vrouw, voor de vrijheid van meningsuiting, voor homo's en hetero's, voor gelovigen en ongelovigen. Het is goed om daar bij stil te staan want dat is niet in alle landen hetzelfde.

Tot slot.
U hoort er vanaf nu helemaal bij! U hoort bij die Nederlandse samenleving. U telt mee en u doet mee.
Een nieuw begin met nieuwe kansen voor u en voor uw kinderen. Kansen die u wel zelf moet pakken. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, een baan te zoeken of door u in te zetten voor vrijwilligerswerk.

Ik roep u van harte op om mee te doen.
Verstop u niet, maar laat u zien. Help mee onze samenleving vooruit te brengen. Een samenleving waarin we iedereen nodig hebben. Een samenleving die vanaf vandaag ook echt uw samenleving is. Nederland is klaar voor u, en ik verwacht dat u klaar bent voor Nederland.
Ik wens u een hele mooie toekomst.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook


* Integratie | Onderwerp | BZK

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051