Gemeente Winterswijk

december Uitbreiding samenwerking ROVA

Uitbreiding samenwerking ROVA

16 december 2010
Het college van B&W heeft definitief besloten om de samenwerking met ROVA uit te breiden. Met ingang van 1 januari 2011 wordt de uitvoering van de gemeentelijke onderhoudstaken in de openbare ruimte bij ROVA neergelegd. De 30 medewerkers komen in dienst van de ROVA. Ook het materieel en de gemeentewerf worden verkocht aan ROVA. De uitbreiding van de samenwerking met ROVA en de verkoop van de gemeentewerf levert de gemeente een structurele kostenbesparing op van EUR 150.000. Rova is sinds 2009 al verantwoordelijk voor de reinigingstaken van de gemeente. Nu komen daar ook de overige onderhoudstaken in de openbare ruimte bij. Dit betreft onder andere het onderhoud aan gemeentelijk groen, het onderhoud aan wegen en bermen, kleine rioleringswerkzaamheden, ongediertebestrijding, onderhoud aan het straatmeubilair en het afwikkelen van meldingen uit de bel- & herstellijn. De gemeente blijft regie voeren op het ontwerp, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. De kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven in Winterswijk blijft hetzelfde en wordt waar mogelijk verbeterd. ROVA is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten.