Ingezonden persbericht---In 2010 zijn diverse herbiciden getest voor de bestrijding van knopkruid in schorseneren en stamslabonen. Het onderzoek is aangevraagd door de LTO werkgroep industriegroenten, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Team Onderzoek DLV Plant. Knopkruid is in diverse gewassen een toenemend probleem, met name op zandgronden. De kieming van deze zomerkiemer lijkt steeds vroeger op te treden. In schorseneren zijn de problemen groter dan in stamslabonen, omdat schorseneren het veld minder snel dichtgroeien. Knopkruid krijgt dus meer licht en zal dus sneller groeien. Ook is de problematiek in schorseneren ernstiger omdat knopkruid en schorseneer beide tot de familie van de composieten behoren. Het is dan moeilijker een herbicide te vinden dat effectief is op de ene composiet maar selectief op de andere composiet. In schorseneren is met enkele nog niet toegelaten middelen een prima bestrijding verkregen zonder zichtbare schade aan het gewas. Het in stamslabonen toegelaten Centium heeft een slechte werking op knopkruid. Met Dual Gold werd wel een goed resultaat bereikt. Ook met enkele andere middelen werden goede resultaten bereikt. Het is de bedoeling dat het onderzoek in 2011 wordt voortgezet. Hierbij wordt weer in nauw overleg met de agrochemie gewerkt zodat geen middelen onderzocht worden waarvoor geen perspectief is voor toelating. In het onderzoek zal naast het effect op knopkruid gekeken worden naar een totaalpakket voor de onkruidbestrijding in beide gewassen.

DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren . Haar activiteiten richten zich op advies, onderzoek, projecten zowel in Nederland als daarbuiten. Door continu vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten, creëert DLV Plant meerwaarde voor ondernemers. DLV Plant heeft 175 adviseurs, onderzoekers en projectleiders in dienst. Voor meer informatie, kijk op www.dlvplant.nl