Ingezonden persbericht


PERS INFORMATIE

Dordrecht, 16 december 2010

StayClean slaat vleugels uit

'Be clean is okay; Stay clean is more difficult!' Aan het woord is Wout Schinkel, per 1 november 2010 aangesteld als (eerste gesalarieerde) medewerker bij de christelijke stichting StayClean in Dordrecht. Gedurende een reeks van jaren is Schinkel actief betrokken binnen de christelijke hulpverlening, met name ook binnen de preventieve verslavingszorg. In zijn contacten met ex-verslaafden stelt hij vast dat 'terugval in het oude gedrag' als een zwaard van Damocles boven menig hoofd hangt. Naar schatting heeft zeker 70% van de ex-verslaafden hiermee te maken.

In Nederland zijn momenteel 16 zelfhulpgroepen actief onder de vlag van StayClean. Deze groepen komen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om hun ervaringen, moeiten en problemen te delen. 'Het is belangrijk om hiermee al tijdens de behandelingnaar een verslavingsvrij leven te beginnen', aldus Schinkel. 'Ben je straks uitbehandeld, dan gaat het pas echt beginnen'. StayClean gaat daarom fors investeren in de uitbreiding van haar landelijk netwerk van zelfhulpgroepen om daarmee handvatten te bieden aan o.a. uitbehandelde ex-verslaafden. Bedoeling van deze groepen is namelijk elkaar helpen sterk en weerbaar te zijn ten aanzien van verslavende middelen.

StayClean werd opgericht in 2001 en heeft in de achterliggende jaren haar bestaansrecht meer dan bewezen. Het concept van zelfhulpgroepen op christelijke basis slaat bijzonder aan. De coördinatie en aansturing van één en ander vindt plaats vanuit het dienstencentrum in Dordrecht. Met bovengenoemde aanstelling moet het mogelijk zijn StayClean nog meer een prominente plek gaat krijgen op de kaart. Ook ten behoeve van kerken en gemeenten wil StayClean haar diensten verder gaan aanbieden. 'Ten aanzien van verslavings- en terugvalproblemen zal menig kerkelijk werker weten mee te praten', aldus StayClean.

---- einde bericht -------------------------------------------------------------------------------------