Ingezonden persbericht


Persbericht
Hellendoorn, 15 december 2010

Voorgenomen verkoop van 7 vrijetijdsparken Compagnie des Alpes

In lijn met de strategische plannen die eind 2008 aangekondigd werden, is Compagnie des Alpes voornemens om een aantal parken te verkopen die qua grootte, activiteit en ligging niet langer in de strategie van de groep passen.

Bij de voorgenomen verkoop zijn een zevental parken inbegrepen. Het gaat om Bagatelle, Aquarium de Saint Malo, Mini Chateaux, Aquarium Val de Loire in Frankrijk, Pleasurewood Hills in Engeland, Aquaparc in Zwitserland en Avonturenpark Hellendoorn in Nederland. Deze parken ontvingen in seizoen 2009/2010 in totaal 1,55 miljoen bezoekers, met een totale omzet van 28,3 miljoen euro.

De parken kenmerken zich door hun regionale verankering en een trouwe bezoekersgroep. Dit maakt het moeilijk om deze parken in te passen in de strategie van het ontwikkelen van een aantal grote merken binnen Compagnie des Alpes. De verkoop is in lijn met de tweeledige doelstelling van de organisatie; een heldere strategie voeren en de optimale inzet van de financiële middelen van de groep waarborgen.

Compagnie des Alpes heeft zich ten doel gesteld om een overnamekandidaat te vinden die de kennis van de sector heeft, een gedegen bedrijfsplan kan overleggen en de nodige financiële middelen bezit om de ontwikkeling van de parken in de toekomst te garanderen. Compagnie des Alpes is exclusieve onderhandelingen gestart met het investeringsfonds H.I.G. Capital France en Laurent Bruloy, een erkend professional uit de sector en voormalig eigenaar van het waterpark Aqualud. De heer Bruloy heeft een gedegen, kwalitatief plan gepresenteerd, dat uitgaat van een investering van ca. 20 miljoen euro in deze 7 parken over de komende 5 jaar.

De partijen zijn in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen gekomen over de verkoop van de bovengenoemde parken. Het is de bedoeling dat Compagnie des Alpes gedurende een overgangsperiode een minderheidsbelang zal houden in deze groep. Dit zal de overgang versoepelen en de start van de nieuwe groep ondersteunen.

Avonturenpark Hellendoorn is ervan overtuigd dat de voorgenomen overname nieuwe kansen zal bieden voor het park. Voor de medewerkers van het park zal de voorgenomen overname geen directe gevolgen hebben.

Uiterlijk op 31 januari 2011 zullen de exclusieve onderhandelingen afgerond zijn. Nadere informatie volgt als er een akkoord bereikt wordt in de komende weken.

www.hellendoorn.nu

----------