Tweede Kamer der Staten Generaal

ChristenUnie-motie Eerlijke Supermarkten krijgt brede steun in de Kamer

De actie die de ChristenUnie heeft gevoerd voor een Eerlijke Supermarkten krijgt steun van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. De motie van Tweede Kamerlid Joël Voordewind, waarin de regering wordt opgeroepen een convenant te sluiten met de Nederlandse supermarkten, om ervoor te zorgen dat in 2015 alle huismerkproducten duurzaam zijn, zal morgen worden aangenomen. Voordewind: ,,Dit kan je gerust een mijlpaal noemen voor een duurzamer Nederland. In 2015 moeten de huismerkproducten kind- en slaafvrij zijn, milieu- en diervriendelijk. En jaarlijks moet de voortgang aan de Kamer worden gemeld.'


Samen met de inzet en steun van organisaties als Fairfood International, Stop the Traffik, Oxfam Novib, ICCO, Goede Waar.nl, Rank a Brand, Cordaid, Prisma, Stop Kinderarbeid (Hivos, FNV Mondiaal, Icco/ Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels, Landelijke India Werkgroep), Woord en Daad, AOb, COS Nederland en Treemagotchi pleit de ChristenUnie ervoor dat in 2015 het assortiment huismerkproducten in Nederlandse supermarkten helemaal duurzaam moeten zijn. LTO Nederland heeft steun gegeven aan het pleidooi van de ChristenUnie.

Ondanks de felle lobby van het Centraal Bureau Levensmiddelen om tegen de motie te stemmen krijgt deze een meerderheid. Voordewind: ,,Deze motie is erop gericht de goede ontwikkelingen in de supermarktbranche te stimuleren. Diverse supermarkten zijn goed bezig en steunen onze actie. De supermarkten die niet graag willen verduurzamen hebben deze druk dan ook echt nodig.'

///////////////////////////