Gemeente De Wolden
Fractie Partij van de Arbeid De Wolden
Vragen conform artikel 37A van het Reglement van Orde op de raadsvergadering van 16 december 2010.

Naar aanleiding van de memo van het college d.d. 3 december 2010 over het onteigenen van grond ten behoeve van bouw combiduct heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen: · · We vragen het college uit te leggen waarom een brief aan de grondeigenaren te laat is verstuurd en welke precieze juridische gevolgen hierdoor ontstaan. Welke conclusie heeft het college getrokken tav. haalbaarheid van een onteigeningsprocedure n.a.v. contact met het ministerie in augustus 2009 en kan het college de raad inzage geven in de stukken die aan dit contact ten grondslag liggen en in het gespreksverslag? Zo nee, waarom niet? Welke inzichten zijn nu aanleiding voor het college te twijfelen aan de haalbaarheid van een onteigeningsprocedure?

·

De fractie van de Partij van de Arbeid A.F. Assink


Raadsvergadering 16 december 2010

Vraag artikel 37a,

Volgens onze informatie zijn er voor de verbouw van de school aan de Heidelaan vier bouwbedrijven van buiten De Wolden en één bouwbedrijf binnen De Wolden uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Onze vragen zijn: · Klopt het, dat er vier bouwbedrijven van buiten De Wolden zijn uitgenodigd en één bouwbedrijf uit De Wolden? · Welke criteria heeft het college gehanteerd voor de selectie van bouwbedrijven die uitgenodigd zijn om een offerte uit te brengen voor de verbouw van de school aan de Heidelaan?

Namens de fractie van het CDA

Dik Zantingh

---- --