Socialistische Partij

SP Amsterdam :: Actie en fractienieuws

Wethoudersnorm wordt plafond Amsterdamse salarissen

16-12-2010 * De gemeenteraad van Amsterdam heeft vanavond unaniem besloten om voortaan het wethouderssalaris als maximumsalaris te hanteren voor gemeentemedewerkers. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens kwam begin november met het voorstel om een wethoudersnorm te hanteren. Ivens: "Landelijk wordt het salaris van de minister-president als maximum gesteld, dan moet dat lokaal het wethouderssalaris zijn. Nu de gemeenteraad dit voorstel heeft omarmd, is Amsterdam de eerste stad die deze wethoudersnorm invoert."

In Amsterdam verdient een wethouder zo'n 110.000 euro per jaar. Inclusief alle toeslagen is dit zelfs ruim 136.000. Toch zijn er nog 32 medewerkers van de gemeente (24 in de centrale stad en 8 bij de stadsdelen) die meer verdienen dan een wethouder. Voorbeelden hiervan zijn de gemeentesecretaris (190.000) en de directeuren van het Havenbedrijf en van de GGD (beide 140.000). Absolute topper was de vorige directeur van het GVB die 269.000 euro kaal verdiende. De twee onderdirecteuren zijn nog in dienst van het GVB met een hoger salaris dan de minister-president (186.000).

Het voorstel voor een wethoudersnorm leidde meteen tot veel commotie. Ivens: "Er wordt nu in allerlei gemeenten gesproken over deze norm en onderzocht in hoeverre er medewerkers zijn die meer verdienen dan de wethouder. Zo zijn er intussen vergelijkbare initiatieven in Den Haag, Utrecht, Groningen, Culemborg, Weert en Ouderkerk. Vaak is de SP de initiatiefnemer tot deze gemeentelijke discussies, maar er zijn ook gemeenten waar de PvdA, CDA of zelfs de VVD het voortouw hierin nemen. Er is duidelijk een brede behoefte aan deze norm."

Verantwoordelijk wethouder Van der Burg (VVD) in Amsterdam gaf aan geen bezwaar te tegen een norm. Aanvankelijk zag de wethouder deze norm niet zitten omdat de gemeente zo in een nadelige concurrentiepositie met andere grote steden zou komen voor het aantrekken van toptalent. Ivens: "Een gezocht argument om zakkenvullerij goed te praten. Dit heeft er wel toe geleid dat de SP daarom ook landelijk deze norm voor alle gemeenten wil. De Tweede Kamer nam daartoe vorige week een SP-motie aan. De minister moet met de gemeenten in gesprek gaan om te komen tot deze doel. De grootste gemeente zal nu aangeven dat zij deze norm al invoert en geeft daarmee het goede voorbeeld richting alle andere gemeenten in de strijd tegen buitensporig hoge salarissen uit de gemeentekas."