Gemeente Franekeradeel


Franeker, 16 december 2010

Verkoop zwembad Bloemketerp te Franeker via openbare inschrijving.

In het raadsprogramma 2010 - 2014 is als doelstelling opgenomen dat de kosten voor het zwemmen in de gemeente Franekeradeel worden verlaagd. De raad wenst daarom dat zwembad Bloemketerp wordt verkocht. In vervolg daarop heeft het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak vastgesteld. In dit plan van aanpak is bepaald dat de verkoop via een openbare inschrijving zal plaatsvinden. Informatie over deze openbare inschrijving treft u hierbij aan. Nadere informatie over de openbare inschrijving is te verkrijgen bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud.

Klik hier voor meer informatie over de openbare inschrijving. Zie het origineel