Maastricht University

Trefwoorden: sociale-keuzetheorie, strategiebestendigheid
Promotie dhr. Souvik Roy
School of Business and Economics

Promotor: prof.dr. H.J.M. Peters; co-promotor: Dr. A.J.A. Storcken. Titel: "Manipulability, Decomposability, and Rationalizability" Dinsdag 21 december 2010, 10.00 uur

Sociale-keuzetheorie houdt zich bezig, zoals de naam al zegt, met technieken voor het vinden van een alternatief voor een maatschappij met respect voor hun voorkeuren boven de reeks alternatieven. Natuurlijk moet zo'n techniek enkele wenselijke eigenschappen bezitten, zoals strategiebestendigheid en unanimiteit. Strategiebestendigheid garandeert dat de individuen niet beter af zijn door hun werkelijke voorkeuren verkeerd voor te stellen, terwijl unanimiteit impliceert dat als alle agenten dezelfde voorkeur aangeven, het bestuur de top van die gemeenschappelijke voorkeur selecteert. Echter, de klassieke resultaten van Gibbard (1973) en Satterthwaite (1975) hebben aangetoond dat als we rekening houden met alle mogelijke voorkeuren van de individuen, het dictatoriale bestuur het enige is dat aan deze eigenschappen voldoet. Aangezien alle niet-dictatoriale besturen manipuleerbaar zijn, doet zich de natuurlijke vraag voor welk het minst manipuleerbaar is, d.w.z. manipuleerbaar op een minimaal aantal profielen. Verder laat dit onmogelijkheidsresultaat een andere vraag open: zijn in een beperktere context andere besturen dan dictatorschappen strategiebestendig? Wij bestuderen deze twee fundamentele vragen in dit onderzoek.

De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.