Maastricht University

Trefwoorden: benzo(a)pyreen, DNA-schade, mutaties, kiembaan
Promotie mw.drs. Nicole Verhofstad
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Promotores: prof.dr. F.J. van Schooten; prof.dr. H. van Steeg.
Co-promotor: dr. R.W.L. Godschalk.
Titel: "Paternal Exposure to benzo(a)pyrene; a genetic risk in offspring?"
Dinsdag 21 december 2010, 12.00 uur

Dagelijks worden we blootgesteld aan milieugevaarlijke stoffen, die onze gezondheid en mogelijk dat van ons nageslacht beïnvloeden. Benzo(a)pyreen, bijvoorbeeld, wordt gevormd bij de verbranding van organische materialen, zoals hout, diesel en tabak. Onderzoek heeft al aangetoond dat benzo(a)pyreen DNA-mutaties en daardoor kanker kan veroorzaken. Dit proefschrift beschrijft de DNA-beschadigende effecten van benzo(a)pyreen in testes en mannelijke geslachtscellen van muizen en toont aan dat benzo(a)pyreen kiembaanmutaties kan veroorzaken in spermatogoniale stamcellen van muizen. Overdracht van deze mutaties op het nageslacht verhoogt mogelijk de kans op ziektes, zoals kanker, op jonge leeftijd. Toekomstig onderzoek moet aantonen of benzo(a)pyreen kiembaanmutaties veroorzaakt in mensen.

De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.