Gemeente Almere

Sein op groen voor Almere Hout NoordBouw

21-12-2010 | Start: 11:45 | Eind: 12:30 | Locatie: Stadhuis

Dinsdag 21 december zetten gemeente Almere en Ymere het sein op groen voor de bouw van Almere Hout Noord. Met de ondertekening van het Akkoord op Hoofdlijnen luiden wethouder Adri Duivesteijn en Stefan Schuwer, raad van bestuur Ymere, de volgende fase in: de realisatie van een wijk die vorm krijgt door initiatieven en ideeën van de toekomstige bewoners en gebruikers. In totaal gaat het om 4.300 woningen. Het is - na de ondertekening van het contract voor de Kustzone in Almere Poort - het volgende omvangrijke contract dat de gemeente midden in crisistijd afsluit.

U bent van harte welkom bij deze ondertekening. Deze is op:

11.45 - 12.30 uur
Stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1 (u kunt zich melden bij de bestuursbalie)

Wethouder Duivesteijn en bestuurslid Schuwer geven voor de ondertekening een korte presentatie over de Wijk voor Initiatieven. U krijgt hierbij ruim de gelegenheid om hen vragen te stellen.

Over de Wijk voor Initiatieven
Almere Hout Noord is de eerste grote woon- en werkwijk in het nieuwe stadsdeel Almere Hout, aan de oostzijde van de stad. Het plangebied heeft een omvang van ongeveer 335 hectare en wordt ontwikkeld als dynamische wijk. Er komen ongeveer 4.300 woningen, voor alle inkomensklassen. Bestaand bos en talrijke watergangen geven de wijk een ecologisch karakter. Er is veel ruimte voor ondernemerschap aan huis en op de binnenstedelijke bedrijventerreinen. Bovendien is er ruim 80 ha ruimte voor bedrijven op het bedrijventerrein naast de A6.

De eerste buurt in Almere Hout Noord omvat ruim 900 woningen. Ook hier is volop ruimte voor vrije kavels en andere initiatieven. Het verkavelingsplan is begin 2011 klaar. De werkelijke verkoop van de eerste kavels start in de tweede helft van 2011. Medio 2012 gaat vervolgens de eerste paal de grond in.