Rijksoverheid

MKB-bedrijven

Verhagen verlengt kredietgarantie MKB-bedrijven

Nieuwsbericht | 21-12-2010

MKB-bedrijven kunnen een jaar langer beroep doen op de verruimde kredietgarantie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Dat schrijft minister Verhagen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ruggengraat van de economie

Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben nog steeds moeite om financiering te krijgen voor verstandige investeringsplannen. De verlenging geeft het MKB lucht en zorgt ervoor dat kredietverlening aan bedrijven die in de kern gezond zijn, niet in de knoei komt.

"MKB'ers vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie, " zegt minister Verhagen. "Daarom is de financiering van goede investeringsplannen van levensbelang voor de economische groei."

De verruiming van de borgstellingsregeling voor het MKB (de BMKB) zou eind 2010 aflopen, waardoor het garantiepercentage weer terug zou vallen van 80 naar 50 procent.

Taskforce Kredietverlening

Het verlengen van de garantieregeling is één van de aanbevelingen van de Taskforce Kredietverlening, die onder leiding van Loek Hermans de klachten van bedrijven over kredietverlening onderzocht. De Taskforce heeft 21 december 2010 haar eindrapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Verhagen laat op aanraden van de Taskforce aanvullend onderzoek doen, omdat er geen objectieve gegevens over kredietverlening aan MKB-bedrijven zijn. Meer inzicht is van belang, omdat de kredietverlening de komende jaren naar verwachting onder druk zal blijven staan, onder andere omdat banken worden geconfronteerd met strengere kapitaaleisen

Documenten en publicaties

Aanbiedingsbrief eindverslag Taskforce Kredietverlening

Aanbiedingsbrief van de minister van Economische Zaken, Landouw en Innovatie van het eindverslag Taskforce Kredietverlening.

Kamerstuk | 21-12-2010 | EL&I

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zie ook


* EL&I op Facebook

* www.twitter.com/eleninieuws | Volg het nieuws van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie via twitter

* Informatie voor de pers


* Kredietcrisis | Onderwerp | Financiën

* Ondernemen | Onderwerp | EL&I

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051