Technische Universiteit Delft

Sience Port Holland - Technopolis verwelkomt The Datacenter Group

Op Technopolis, het Science Business Park van de TU Delft verrijst binnenkort een groot data center. De TU Delft en The Datacenter Group (TDCG) hebben daarover op maandag 20 december een overeenkomst getekend.

Steeds meer externe klanten beheren hun digitale informatie niet meer zelf, maar besteden dat uit aan datacentra. Digitaal databeheer is een snel groeiende bedrijfstak, mede omdat de hoeveelheid digitale informatie die de maatschappij produceert nog steeds snel groeit. Momenteel verdubbelt die hoeveelheid iedere achttien maanden.

Nieuwe toepassingen

Een belangrijke oorzaak is de opkomst van nieuwe digitale systemen die veel data produceren. Niet alleen de opkomst van mobiele toepassingen, maar ook innovaties zoals slimme elektriciteitsmeters, navigatiesystemen en sociale netwerken zorgen voor veel digitale informatie. Een groot deel van die digitale informatiestroom loopt via moderne datacenters.

Energieverbruik

TDCG heeft al een datacenter in Amsterdam, en zal drie nieuwe datacenters in Delft bouwen. De oplevering van het eerste center van 9.000 m2 staat gepland voor eind 2011.

"We hebben gekozen voor Science Port Holland-Technopolis vanwege de nabijheid van de campus van de TU Delft. Datacentra hebben veel stroom nodig, dus zoeken we innovatieve manieren om het energiegebruik van ons datacentrum zo laag mogelijk te krijgen. Samenwerking met experts van de TU Delft is daarom voor ons zeer waardevol", aldus Martin Prins van TDCG. De TU Delft wil, onder meer, samen met TDCG onderzoeken of de restwarmte van het datacentrum in de toekomst onderdeel kan worden van een nieuw te ontwikkelen (aard)warmtenetwerk voor de campus.

Science Port Holland

Science Port Holland ontwikkelt onder de naam Science Port Holland- Technopolis een Science Park ten zuiden van de campus. Bestaande bedrijven op de campus zijn Exact, de incubator YES!Delft, Holland Metrology, Deltares, het Reactor Instituut Delft en de TU Delft. Science Port Holland is een samenwerkingsverband van de TU Delft met de Gemeenten Delft en Rotterdam.
Technische Universiteit Delft