Gemeente Lingewaard


Gerard van Dijk ontvangt Speld van Verdienste

Vorige week vrijdag 17 december jl. heeft Gerard van Dijk de Speld van Verdienste van de gemeente Lingewaard ontvangen. De speld werd hem uitgereikt door burgemeester Harry de Vries in een bomvolle zaal De Herberg in Gendt.

Gerard van Dijk nam afscheid als directeur-bestuurder van Woonstichting Gendt, waarvoor hij ruim 16 jaar lang werkzaam is geweest. Onder zijn leiding is de woonstichting als werkorganisatie sterk geprofessionaliseerd met woondiensten en woonmaatschappelijk werk. Veel maatschappelijke problemen bij woningtoewijzing, overlast, maar ook het begeleiden van vooral oudere huurders naar een nieuwe/andere woning of appartement kunnen op deze wijze professioneel worden aangepakt.

Gerard van Dijk is maatschappelijk sterk betrokken bij het wel en wee in Gendt en in het bijzonder heeft hij oog en oor voor problemen van huurders en woningzoekenden. Hij wil dat de mensen niet alleen met veel plezier wonen in een kwalitatief goede woning van de corporatie, maar ook in een plezierige, schone en veilige omgeving. In dat kader heeft hij steeds geprobeerd de onderlinge saamhorigheid in de buurten aan te moedigen en een plezierig woonmilieu en een goede leefbaarheid te waarborgen.

Hij staat open voor initiatieven binnen en uit de Gendtse gemeenschap. Hij is steeds bereid, voor zover passend bij de doelstellingen van de corporatie, om mee te werken aan deze ideeën, zoals de ontwikkeling van het Kulturhus en een Wmo-loket in het Hof van Breunissen. Zelf was het 40-jarig bestaan voor hem aanleiding om met veel succes de zgn. Volkshuisvestingsloop in Gendt te organiseren. Dit evenement gaf niet alleen meer landelijke bekendheid aan de corporatie maar ook aan de gemeente Lingewaard.

Ook de al vele jaren georganiseerde ontbijtsessies met bewoners en woonstichting om meer inzicht te krijgen in vragen, problemen en wensen van de huurders worden zeer positief ontvangen.

Ook heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van diverse projecten zoals het project De Strang; een vorm van beschermd wonen voor kinderen met een beperking, maar ook de Dorps-es, Villa Kattenberg, Elisas Hof en zeker ook het Hof van Breunissen.

In dit verband kan ook nog zijn inzet genoemd worden om bij nieuwbouwprojecten en grotere renovaties ook aandacht te hebben voor kunst. Zo is bij De Strang, Huis te Gendt, Dorps-es, de Dries en Hof van Breunissen in overleg met betrokkenen een kunstwerk gerealiseerd.

Bovengenoemde verdiensten getuigen dat Gerard van Dijk een belangrijke sociale functie heeft vervuld binnen de Gendtse gemeenschap. Dat is reden geweest om aan hem de Speld van Verdienste toe te kennen.

Van Dijk

(Foto: Foto Mireat)

(Geplaatst: 21 december 2010)