Gemeente Haaren


Uitschrijving lijst van gegadigden (woningzoekenden) gemeente Haaren

Iedereen mag zich inschrijven bij de gemeente Haaren om in aanmerking te komen voor bouwgrond of een nieuwbouw koopwoning. Wij noemen dit de lijst van gegadigden. Deze lijst moet zo actueel mogelijk blijven. Daarom houden wij om de zoveel tijd een opschoning om een goed beeld te houden van het aantal belangstellenden en de woning die zij zoeken.

Opschoning
Op 23 september is voor de opschoning van het woningzoekendenregister van de gemeente Haaren een brief gestuurd naar alle ingeschrevenen. Als men de inschrijving wilde verlengen, dan moest het opschoningformulier voor 15 oktober ingevuld worden en terug gestuurd. Ook het eventuele verschuldigde inschrijfgeld moest voor deze datum worden betaald. Dit laatste was niet van toepassing voor de ingeschrevenen die al 5 keer inschrijfgeld hadden betaald.

Herinnering
Op 18 november hebben wij een herinnering gestuurd naar degenen die nog niet hadden gereageerd. Men kon voor 15 december het formulier en/of inschrijfgeld opsturen c.q. overmaken.

Uitschrijving
In week 50 en 51 schrijven wij de personen uit die hebben aangegeven geen interesse meer te hebben in een inschrijving. Ook schrijven wij degenen uit die niet hebben gereageerd.

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet contact op te nemen met Geertje Verkuijlen of Milia de Beer van de Gemeentewinkel. Zij zijn telefonisch te bereiken op (0411) 62 72 60 van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op donderdag zijn zij ook te bereiken tussen 15.00-19.00 uur. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten.