Gemeente Wieringen

Wijziging Pluspremie ISD

De Pluspremie is bijzondere bijstand voor 65-plussers en chronisch zieken en gehandicapten van jonger dan 65 jaar. Het is een eenmalig vast bedrag per jaar en er hoeft er geen sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. Ook hoeven de kosten en uitgaven niet verantwoord te worden.

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland heeft tijdens de vergadering van 16 december 2010 de beleidsregels Pluspremie gewijzigd. De gewijzigde beleidsregels treden op 1 januari 2011 in werking.

Â

Vanaf 1 januari 2011 zijn de voorwaarden om in aanmerking voor de pluspremie te komen:
* u ontvangt een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;Â
* u voert een zelfstandige huishouding, dit doet u niet als u in een instelling of bejaardenhuis woont;Â
* u heeft een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.Â
* u heeft geen vermogen boven de vermogensgrens volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Â

De hoogte van de Pluspremie bedraagt per 1 januari 2011:
* voor alleenstaanden ⬠278,-;
* voor alleenstaande ouders ⬠357,-;
* voor echtparen ⬠390.

Â

De grootste verandering is dat de Pluspremie niet langer meer afhankelijk is van de leeftijd. Voorwaarden is nu dat er sprake moet zijn van een chronische ziekte of handicap. De Pluspremie is bedoeld voor bijzondere kosten. Het feit dat iemand ouder dan 65 is, maakt niet dat er sprake is van bijzondere kosten.

Â

De beleidsregels Pluspremie liggen ter inzage bij de ISD-KNH, Westerpark 20, 1742 BX te Schagen. Het Publieksplein is geopend van 8.30 tot 16.30 uur. U kunt de beleidsregels ook downloaden via www.isdnoordkop.nl.

Â