Rijksgebouwendienst


Inschrijving Gouden Piramide 2011 gestart

maandag, 20 december 2010

De nieuwe ronde van de Gouden Piramide is gestart. Dit jaar is het thema gebiedsontwikkeling. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen met een project passend bij het geldende jaarthema: gemeenten, provincies, particulieren, bedrijven, private instellingen, professionele opdrachtgevers. Opdrachtgevers werkzaam bij de rijksoverheid zijn uitgesloten van deelname.

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijs wordt toegekend naar aanleiding van een project waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van I&M,
BZK, OCW en EL&I.

Inschrijven of voordragen
De inschrijving voor deze ronde is 16 december gestart en sluit op vrijdag 11 maart 2011 om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. Alle informatie vindt u op www.goudenpiramide.nl. De ingezonden projecten worden beoordeeld door de jury met als voorzitter Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol.

Prijs
De jaarlijkse prijs, die beurtelings gefocust is op de thema's architectuur en gebiedsontwikkeling, bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geïllustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij 010 en sinds 2003 worden er door de AVRO jaarlijks documentaires verzorgd over de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Gouden Piramide 2011: Gebiedsontwikkeling
De prijsronde 2011 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken en wateropgaven zijn. Maar bijvoorbeeld ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie.

Met de uitvoering van het in te zenden project moet in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs zijn begonnen (uiterlijk 1 januari 2011). De jury bepaalt of het ingediende project in voldoende mate is gerealiseerd om een beoordeling van het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat mogelijk te maken.

Eind april worden minimaal drie, maximaal vijf genomineerde opdrachtgevers bekendgemaakt. De prijsuitreiking is op zaterdag 26 november 2011.

* Kijk voor meer informatie op www.goudenpiramide.nl
---