Gemeente Barneveld


Van Driestenbouw uit Ede herbouwt De Lijsterhof

Van Driestenbouw uit Ede herbouwt de door brand verwoeste schoollokalen in De Lijsterhof. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Van Driestenbouw realiseert voor OBS De Lijster zes lokalen en voor PCO De Fontein één lokaal. Begin januari start de herbouw van de schoollokalen. Naar verwachting wordt de nieuwe school in oktober 2011 opgeleverd.

OBS De Lijster en verschillende andere lokalen en ruimten in het scholencomplex De Lijsterhof werden in de nacht van 19 op 20 januari 2009 door brand verwoest. In de periode die volgde zijn plannen gemaakt om OBS De Lijster en andere ruimten te herbouwen. De gemeente Barneveld heeft samen met OBS De Lijster en PCO De Fontein een architectenkeuze gemaakt en een programma van eisen opgesteld. Daarna zijn een voorlopig en een definitief ontwerp gemaakt en een bestek geschreven en is de aanbestedingsprocedure gestart. De laagste inschrijver was Van Driestenbouw uit Ede.

Van Driestenbouw realiseert zes schoollokalen voor OBS De Lijster, één schoollokaal voor PCO De Fontein, voor beide scholen verschillende spreek- en directiekamers en voor beide scholen een gezamenlijk speellokaal.

Parkeren
De herbouw van De Lijsterhof wordt ook aangegrepen om de parkeersituatie te verbeteren. Een deel van het voormalige schoolterrein wordt gebruikt om een keerlus te realiseren, waardoor het brengen en halen van kinderen verbetert en veiliger wordt.

Vervolg
De gemeente Barneveld, OBS De Lijster, PCO De Fontein en Van Driestenbouw willen zo snel mogelijk starten met de herbouw van De Lijsterhof. Dat gebeurt - ijs en weder dienende - in de tweede week van januari. De bouw duurt driekwart jaar. Dat betekent, dat de herbouwde school in oktober 2011 wordt opgeleverd.

Raadhuisplein 2, Barneveld, tel: 14 0342 (netnummer niet nodig), fax: (0342) 495 376, e-mail: info@barneveld.nl