Rechtbank Zwolle-Lelystad


Minderjarige veroordeeld voor zedendelicten

Zwolle-Lelystad, 21 december 2010 - Een minderjarige jongen, nu 17 jaar, is door de rechtbank Zwolle-Lelystad veroordeeld voor vier zedenzaken. De slachtoffers waren jonge vrouwen uit Almere, een van hen was nog geen twaalf jaar.

Feiten
De verdachte, toen 16 jaar, heeft in juni van dit jaar de dames vanaf zijn scooter agressief benaderd, hen verkracht en mishandeld, dan wel aangerand. In één geval is er volgens de rechtbank zelfs sprake van poging tot doodslag omdat verdachte het slachtoffer met een baksteen heeft geslagen. De slachtoffers hebben zowel lichamelijk als psychisch ernstig geleden onder de gebeurtenissen.

Schuldig
De verdachte is gedurende het hele proces blijven ontkennen dat hij zich aan de feiten heeft schuldig gemaakt. De rechtbank komt toch tot een bewezenverklaring, deels op basis van de aangiften maar ook op grond van technisch bewijs. Zo is van de slachtoffers DNA materiaal aangetroffen op kleding van de verdachte.

De straf
De verdachte is door deskundigen als verminderd toerekeningsvatbaar aangemerkt. Er is sprake van een deviante persoonlijkheidsontwikkeling en van het syndroom van Asperger. De jeugd van de verdachte is zeer problematisch verlopen. Er lijkt volgens de deskundigen eerder sprake geweest te zijn van ontlading van agressie dan van handelen, gericht op seksuele bevrediging.
Aan de verdachte is een jeugddetentie opgelegd van 15 maanden en daarnaast een PIJ maatregel. De rechtbank acht behandeling noodzakelijk, vooral ook om recidive in de toekomst te voorkomen.

Aan alle slachtoffers is een schadevergoeding toegekend.

LJ Nummer

BO8161

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum actualiteit: 21 december 2010