Gemeente Urk

Samenwerking Vitree en SGJ voor jeugdzorg op Urk

Ondertekening

Jeugdzorgorganisatie Vitree en SGJ Christelijke Jeugdzorg ondertekenen op 16 december op Urk een intentieverklaring om intensiever te gaan samenwerken. Het doel is hulp op maat bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders die nadrukkelijk aangegeven hebben vanuit een specifiek christelijke levensovertuiging hulp te willen hebben.

Pleegzorg op Urk

Dit jaar hebben meer dan 100 pleegkinderen op Urk in pleeggezinnen gewoond. Op dit moment verblijven er nog 85. Deze kinderen verblijven in pleeggezinnen die door pleegzorg van Vitree worden begeleid. Soms kan voor kortere of langere tijd een kind niet meer thuis blijven wonen. We zoeken dan een geschikt pleeggezin. Ouders kunnen dan nadrukkelijk aangeven dat hun kind(eren) in de christelijke overtuiging opgevoed moet(en) worden en dat pleegouders en pleegzorgmedewerkers vanuit die christelijke overtuiging, opvoeding en ondersteuning moet worden geven.SGJ als christelijke jeugdzorgorganisatie, werkt vanuit deze overtuiging. Door samenwerking tussen Vitree en SGJ is te verwachten dat deze hulpverlening beter ingevuld kan worden. Samenwerking en uitwisseling tussen beide organisaties levert daarnaast ook een verbreding van de expertise en vergroting van de mogelijkheden op. UrkDe samenwerking tussen SGJ en Vitree zal de positie van de jeugdzorg binnen Flevoland, maar in het bijzonder dus ook op Urk, versterken. Door het aanbieden van een passende aanspreekpartner binnen een christelijke gemeenschap, wordt de drempel om hulp te vragen verlaagd. Vanuit deze gedachte wordt ook samengewerkt met lokale hulpverleningsinstanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin op Urk. Voor kinderen, jongeren en hun ouders wordt het zo makkelijker om sneller de juiste hulp te vinden. Zo speelt Vitree in op de groeiende vraag en de behoefte aan passende jeugdzorg. En kan alle hulp op maat in de regio (en dit geval op Urk) geboden worden. Vitree denkt in mogelijkhedenVitree denkt in mogelijkheden. Om alle vormen van hulp te kunnen uitvoeren zijn samenwerkingsafspraken met collega-organisaties nodig. Het samenwerken met SGJ is hier een voorbeeld van en betekent voor Vitree een bundeling van kennis en expertise. Zo kan aan alle kinderen en jongeren, met en zonder licht verstandelijke beperking, met opvoed- en opgroeiproblemen, soms in combinatie met psychiatrische problematiek, zorg worden geboden. Eén organisatie voor alle vormen van jeugdzorg, ongeacht de geloofsovertuiging en ongeacht de financieringsvorm. SGJ is partner van christelijke gezinnenâ¦â¦. in het verminderen en opheffen van opvoed- en opgroeiproblemen. SGJ is ook partner van collega-zorgaanbieders om samen op maat zorgprogrammaâs aan te bieden. Zo werkt SGJ nauw samen met Eleos (GGZ) maar ook in dit geval met Vitree. SGJ heeft nauwe banden met de zorgstructuren van het gereformeerd en reformatorisch onderwijs. Â