Rijksoverheid

uitgevoerd

Btw-motie Eerste Kamer niet uitgevoerd

Nieuwsbericht | 20-12-2010

De motie van de Eerste Kamer om de btw op de podiumkunsten per 1 januari 2011 niet te verhogen naar 19%, voert het kabinet niet uit.

Dat schrijft de minister-president aan de Eerste Kamer. In de brief vervolgt hij: 'Dit neemt niet weg dat het kabinet gevoelig is voor de zorgen die door uw Kamer zijn uitgesproken met betrekking tot de effecten van de btw-verhoging op de bezoekersaantallen. Het kabinet doet nadrukkelijk de toezegging de ontwikkelingen de komende periode nauwgezet te volgen.'

Als blijkt dat de maatregel toch ernstige schade toebrengt aan de sector, dan zal het kabinet dit nadrukkelijk bezien 'mede in het kader van de uitwerking van de Fiscale Agenda 2011- 2015 (de zgn. startbrief)'. Deze wordt het volgend voorjaar aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Eerste Kamer debatteert 21 december 2010 met staatssecretaris Weekers van Financiën over het Belastingplan, de voorgenomen btw-verhoging is daar een onderdeel van.

Documenten en publicaties

Moties debat Eerste Kamer Regeringsverklaring

Kamerstuk | 20-12-2010 | AZ

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Algemene Zaken

Zie ook


* Belastingplan 2011 | Onderwerp | Financiën
* Btw en Accijns | Onderwerp | Financiën

* Kunst en cultuur | Onderwerp | OCW

* Prinsjesdag en Verantwoordingsdag | Onderwerp | Financiën

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051