Inzamelschema Avalex aangepast

21/12/2010 14:16

Avalex

Sneeuw en ijzel bezorgen medewerkers van Avalex momenteel moeilijke werkomstandigheden.

Avalex heeft daartoe besloten de huis-aan-huis inzameling van papier en/of grofvuil in de gemeente Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar tot nader bericht, te staken. Groente-, fruit-, en tuinafval (gft) en restafval wordt ingezameld daar waar mogelijk.

De fysieke belasting voor medewerkers om minicontainers te verplaatsen van én naar de inzamelwagen is momenteel groot. Daarnaast maken slechte condities van de wegen het soms onmogelijk om in bepaalde straten afval in te zamelen. De veiligheid kan hier niet worden gegarandeerd.

Om die reden vragen we inwoners om zo min mogelijk afval aan te bieden.

Advies

De hoofdroutes zijn in de regel beter begaanbaar voor inzamelwagens. Avalex adviseert inwoners de minicontainer aan te bieden langs de hoofdroute(s). Ook op de hoofdroutes kan inzameling niet gegarandeerd worden. Minicontainers die niet zijn geleegd kunnen de eerstvolgende reguliere inzameldag weer worden aangeboden. Bijgeplaatst afval zal dan, bij uitzondering, worden ingezameld.

Avalex medewerkers doen hun uiterste best en vragen uw begrip voor deze situatie. Zodra de omstandigheden op de weg verbeteren zal de inzameling, daar waar mogelijk, worden hervat. Wij adviseren u de website (www.avalex.nl) regelmatig te raadplegen voor de laatste berichtgeving. Onze excuses voor het ontstane ongemak.

http://www.avalex.nl


Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u zich richten tot de afdeling communicatie, Caroline Kouwenhoven via 070 - 337 30 31 (