Gemeente Noordwijkerhout


Winkeltijden Noordwijkerhout 2010

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 16 december 2010 heeft vastgesteld de `Verordening winkeltijden Noordwijkerhout 2010'. De verordening treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. De `Verordening winkeltijden Noordwijkerhout' wordt tegelijkertijd ingetrokken. Door de nieuwe verordening is het winkels binnen de gemeente Noordwijkerhout toegestaan het gehele jaar op zondag open te zijn. Voor het dorp Noordwijkerhout geldt op zondag een openingstijd van 12.00 uur en een sluitingstijd 18.00 uur en voor het dorp De Zilk geldt op zondag een openingstijd van 11.00 uur en een sluitingstijd van 18.00 uur. De verordening met toelichting en overige stukken ligt voor eenieder kosteloos ter inzage bij de eenheid Juridische zaken.