Veilig Amsterdam


Campagne "Schijn Bedriegt"

21 december 2010

De campagne "Schijn Bedriegt" die vanaf 8 december opnieuw van start is gegaan, moet het melden van gedwongen prostitutie en mensenhandel door bezoekers bevorderen.
"Schijn Bedriegt" is een vervolg op twee eerdere succesvolle campagnes in 2006 en 2008. Ook nu is de zogenaamde `routekaart' gepresenteerd die hulpverleners beter moet helpen om gedwongen prostitutie te signaleren.

Campagne `Schijn bedriegt'.

In deze nieuwe campagne worden nu ook toeristen direct benaderd. De campagne is erop gericht om binnen- en buitenlandse klanten van prostituees de signalen van gedwongen prostitutie te leren herkennen en hen te stimuleren om informatie hierover te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast worden ook hulpverleners middels een workshop gestimuleerd om de signalen te herkennen en melden.

Bij diverse betrokken organisaties (o.a. horeca en GGD) in de directe omgeving van de Wallen, Singel en de Ruysdaelkade worden posters en flyers verspreid. Verder worden via een prikkelende banner op veel bezochte Nederlandse websites (gericht op het aanbod in Amsterdam), bezoekers naar de campagnesite geleid. Hier is een korte Nederlandse animatie te zien, waarbij de kijker geconfronteerd wordt met signalen van dwangarbeid in de prostitutie. Tot slot volgt een oproep om misstanden (anoniem) door te geven aan de politie.

Routekaart signalen mensenhandel

Hulpverleners en betrokkenen worden meer alert gemaakt op het signaleren van misstanden met de speciaal daarvoor ontworpen routekaart. Op de kaart staat welke signalen wijzen op mensenhandel (gedwongen prostitutie / loverboyproblematiek), wat je met die signalen kan doen en waar je je vermoedens kunt melden. De kaart is samen met Spirit, HVO-Querido en politie Amsterdam-Amstelland team Mensenhandel opgesteld.
Mogelijke signalen voor gedwongen prostitutie zijn: een prostituee maakt een angstige indruk, draagt sporen van geweld en doet haar werk met tegenzin. Collega sekswerkers, maar ook toeristen, buurtbewoners en hulpverleners hebben de meeste kans om dit op te merken.

Amsterdamse aanpak

De campagne en routekaart zijn onderdeel van de grootschalige gemeentelijke aanpak mensenhandel. Maatregelen en acties zijn hard nodig, want sinds de opening van het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) in 2007 worden er jaarlijks in Amsterdam 130 slachtoffers opgevangen en begeleid. Daarnaast worden er in Meisa van Spirit ook nog eens 20 minderjarige slachtoffers opgevangen. In 2010 heeft het Ministerie van Justitie het Categoraal Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) geopend. Er is voor Amsterdam gekozen mede vanwege de expertise op het gebied van mensenhandel. Hier worden nog eens extra 80 slachtoffers mensenhandel opgevangen.

Gedwongen prostitutie is een vorm van mensenhandel en een zeer ernstig misdrijf. Vrouwen die slachtoffer zijn, kunnen onder valse voorwendselen vanuit het buitenland naar Nederland zijn gelokt, ontvoerd of door middel van geweld hierheen zijn gehaald. Eenmaal hier aangekomen, worden zij gedwongen als prostituee aan de slag te gaan. Ook worden Nederlandse vrouwen geronseld om in de prostitutie te werken. Vaak durven mensen die van deze praktijken op de hoogte zijn er geen aangifte of melding bij de politie van te doen. Zij willen niet dat hun prostitutiebezoek bekend wordt of zijn bang voor de eigen veiligheid. Soms weet men niet wat te doen met de signalen. De campagne en routekaart maken het signaleren en het vervolgens (anoniem) melden makkelijker.