FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


Het FAVV: PERSMEDEDELING: voedselketeninformatie voor runderen (>12 maanden), schapen en geiten. Sedert 1 januari .2010 moet voor alle runderen, schapen en geiten die naar het slachthuis worden vervoerd, voedselketeninformatie (VKI) worden bezorgd aan de slachthuisexploitant. Deze VKI geeft zowel aan de slachthuisexploitanten als aan de keurders informatie over de voorgeschiedenis van de ter slachting aangeboden dieren. Deze informatie moet worden gebruikt om de slacht- en keuringsactiviteiten beter te organiseren en de veiligheid van de voedselketen maximaal te garanderen. De eerste stap bestaat uit informatieverstrekking via een etiket op het paspoort (rund) of het vervoerdocument (schaap, geit). Uit de opvolging tijdens het lopende jaar van deze VKI-verplichting is gebleken dat in de praktijk de toepassing ervan nog een aantal zwakheden vertoont. De neiging bestaat om etiketten aan te brengen of zelfs te laten aanbrengen door derden met onvoldoende informatie . In een aantal gevallen werd van bepaalde feiten geen melding gedaan terwijl bij de keuring wel zaken zijn vastgesteld waarvan de verantwoordelijke ongetwijfeld op de hoogte moest zijn en die hij dus had moeten melden. Om daaraan te verhelpen, worden opnieuw de publicaties (omzendbrieven, mededelingen op website) hierover in herinnering gebracht: www.favv.be: startpagina > beroepssectoren > informatie over de voedselketen. Verder worden de volgende initiatieven genomen: het stickersysteem wordt herzien: vanaf januari 2011 zal er gewerkt worden met gepersonaliseerde etiketten, waarop het beslagnummer is voorgedrukt. De etiketten (te bekomen via DGZ en ARSIA) zullen enkel nog door de veehouder mogen worden aangebracht en getekend worden. vanaf juni 2011 zal op de achterzijde van de nieuw uitgegeven paspoorten de VKI-vermelding standaard zijn opgenomen en hoeven er op de nieuwe paspoorten geen etiketten meer gekleefd worden. er zal in geval van overtreding repressief worden opgetreden: er zullen controles gebeuren in de landbouwbedrijven waarvan men op niveau van het slachthuis vaststellingen heeft gedaan waarvoor een melding had moeten gebeuren via de VKI, maar waarvoor dergelijke melding ontbrak.
-


-

F.A.V.V. Food Safety Center ­ Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel. 02 211 82 11 Meldpunt voor de consumenten : Tel. 0800 13 550 Fax 0800 24 177 http://www.favv.be

A.F.S.C.A. Food Safety Center ­ Bvd. du Jardin botanique 1000 Bruxelles Tel. 02 211 82 11 Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13 550 Fax 0800 24 177 http://www.afsca.be