Gemeente Spijkenisse


Onderzoek naar effectiviteit Burenhulpcentrale in de wijk Schenkel

21 december 2010

De Vrijwilligerscentrale van de gemeente Spijkenisse is in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam in de wijk Schenkel een onderzoek gestart naar de Burenhulp- centrale.
Het doel is om te beoordelen of Burenhulpcentrale een blijvende voorziening kan worden, en of uitbreiding naar andere wijken gewenst is.

Het onderzoek loopt tot maart 2011.

Een jaar geleden is de Burenhulpcentrale in de wijk Schenkel als proef gestart. Het project is een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties (De Leeuw van Putten, Woonbron en Maasdelta), ANBO, Stichting Welzijn Ouderen en de gemeente Spijkenisse. Het achterliggende idee was dat er behoefte bestaat aan kleinschalige hulp die dichtbij te vinden is. Daarnaast kan de Burenhulpcentrale de sociale samenhang in de wijken verbeteren: buren kennen elkaar en helpen elkaar waar dat nodig is.

Bewoners van de wijk Schenkel kunnen een verzoek om hulp doorgeven aan de Burenhulp-centrale. Deze zorgt ervoor dat zij worden gekoppeld aan andere wijkbewoners die zich hebben opgegeven als hulpgever.

Bewoners van de wijk Schenkel kunnen de komende tijd benaderd worden door (jonge) onderzoekers van de Hogeschool. Zij kunnen aanbellen met het verzoek tot een interview. De studenten werken alleen tijdens werkdagen en zijn te herkennen aan de badge van de Burenhulpcentrale.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u bellen met de Vrijwilligerscentrale.