Gemeente Leeuwarderadeel


Feije Damstra (Stiens) ontvangt 'penning van verdienste'

21-12-2010 17:20

Op 21 december reikte burgemeester Eric ter Keurs in aanwezigheid van het voltallige college de penning van verdienste van de gemeente Leeuwarderadeel uit aan de heer Feije Damstra uit Stiens.

Wethouder Wachter onderstreepte dit met een fraai boeket bloemen.

De heer Damstra ontving de penning met bijbehorende oorkonde wegens zijn grote maatschappelijke verdienste. Als vrijwilliger was hij langdurig op vele terreinen actief. Zo was hij raadslid van 1982 tot 1986, vervulde verschillende functies bij het zorgcentrum Skilhiem. Hij is en was actief binnen de FNP, hij is beheerder van het kerkhof Jelsum, houdt het grafregister bij, was 25 jaar actief in het NUT Jelsum/Koarnjum en is lid van de gemeentelijke Kultuerried.

Als vrijwilliger verricht hij jaarlijks onderhoud in natuurgebieden op één van de Waddeneilanden, hij brengt en haalt boeken bij de bibliotheek voor mensen, die dat zelf niet meer kunnen doen; ook is hij actief voor de ANBO. Met het uitreiken van de penning van verdienste kreeg zijn afscheid als voorzitter van de cliëntenraad van Skilhiem wel een heel bijzonder karakter.

Het was de tweede keer dat deze penning werd uitgereikt. De eerste keer was in 2003.

---