Regie der Gebouwen: ecologische voetafdruk Rijksarchief Beveren

21/12/2010 09:43

REGIE DER GEBOUWEN - REGIE DES BATIMENTS

Regie der Gebouwen vermindert de ecologische voetafdruk van het Rijksarchief in Beveren (Kruibekesteenweg 39, 9120 Beveren)

De federale Regie der Gebouwen, die instaat voor het beheer van de federale overheidsgebouwen, heeft fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst op het dak van het Rijksarchief in Beveren. In totaal werden zo'n 630 panelen geplaatst over een oppervlakte van ca. 2091 m².

De zonnepanelen zullen naar schatting 153 300 kWh/jaar produceren, vergelijkbaar met de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van 44 gezinnen of het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 1278 diepvriezers met A+ label.

Het Rijksarchief in Beveren verbruikte in 2009 zo'n 282.274 kWh aan elektriciteit. De zonnepanelen zullen een positieve invloed hebben op dit verbruik en de energiefactuur doen verminderen.

De zonnepanelen zullen zo'n 54 % van de nodige elektriciteit voor het Rijksarchief in Beveren kunnen leveren. De CO2 productie zal met zo'n 214, 53 ton/jaar verminderd worden.

De plaatsing van de zonnepanelen kadert in het regeringsbeleid om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, in overeenstemming met de Europese richtlijn uit 2009 waarbij wordt gesteld dat tegen 2020 minstens 20 % van het energiegebruik moet bestaan uit hernieuwbare bronnen.

De Regie der Gebouwen heeft een overeenkomst afgesloten met Ikaros Solar waarbij gedurende 20 jaar een concessie wordt gegeven voor de plaatsing van een netgekoppelde fotovoltaïsche installatie op zo'n 2.091 m² dak van het Rijksarchief in Beveren. De installatie is voorzien van een datalogging en een monitoring systeem.

Fotovoltaïsche zonnepanelen vs. Thermische zonnepanelen:

Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit; ze produceren energie van zodra de zon opkomt en tot de zon ondergaat.

Thermische zonnepanelen (ook zonnecollector of zonneboiler genoemd) zetten zonne-energie om in thermische energie die gebruikt wordt om water op te warmen.

Technische fiche:

Eigenaar Rijksarchief: Belgische Staat

Beheerder: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Rijksarchief

Concessiegever: Regie der Gebouwen

Concessiehouder dakoppervlakte:NV Ikaros Solar

Installateur, uitbater en onderhoud zonnepanelen: NV Ikaros Solar

Aantal zonnepanelen: 630

Oppervlakte: 2091 m²

Netto-paneeloppervlakte: 1260 m²

Vermogen installatie: 176,4 kWp

Raming productie elektriciteit: 153 300 kWh/jaar

* * *

De Regie der Gebouwen staat in voor de kwalitatieve kantoorhuisvesting van de federale ambtenaren en het instandhouden van het federale architecturale patrimonium.

Klantgerichtheid, flexibiliteit en efficiëntie zijn onze kernwaarden.

Wij beheren 977 gebouwen (ong. 4,8 miljoen m2) die eigendom zijn van de Federale staat en 527 gehuurde gebouwen (circa 2,8 miljoen m2).

Onze projecten realiseren wij dankzij een succesvolle samenwerking met onze verschillende partners.

Dankzij haar kwalitatieve dienstverlening en haar specifieke en unieke knowhow op het vlak van bouw, restauratie en vastgoed, is de Regie der Gebouwen de referentiepartner van de federale overheid inzake vastgoed.

Het Rijksarchief maakt deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen van België. Het Rijksarchief te Beveren is zowel rijksarchief voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde als hulpbewaarplaats voor hedendaags overheids- en privéarchief uit de Vlaamse provincies én genealogisch centrum voor Vlaanderen.

Het Rijksarchief Beveren werd in 1964 opgericht. Het Rijksarchief werd gehuisvest in de oude legerkazerne van Beveren die dateerde uit de periode 1881-1883. In 1976 en 1981 werden nieuwe magazijnen in gebruik genomen. Het Rijksarchief bewaart momenteel circa 62.000 lopende meter archief, en is daardoor de grootste archiefinstelling van Vlaanderen.

Johan Vanderborght

Woordvoerder

Regie der Gebouwen

Gulden Vlieslaan 87 bus 2

1060 Brussel

Tel.: +32(0)2-541 65 05

Fax: +32 (0)2-541 65 01

Mobile: 0479/31 26 91

johan.vanderborght@regiedergebouwen.be

www.regiedergebouwen.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel