Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

16-12-2010

Nieuwe website over belang van licht voor gezondheid van 50-plussers

Voldoende daglicht is van groot belang voor ons functioneren en onze alertheid. Een spoedcursus licht met praktische tips voor het toepassen van licht in het dagelijks leven vormt de basis van de nieuwe website www.lichtvoorlater.nl. De site informeert 50-plussers over het belang van helder (dag)licht en hoe licht kan helpen bij slapeloosheid, depressie en geheugenklachten. Licht voor Later is een initiatief van onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen van de KNAW (NIN-KNAW) en de Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid.

50-plussers hebben meer licht nodig dan jongeren omdat ogen met het toenemen van leeftijd steeds verder achteruit gaan en de biologische klok aan slijtage onderhevig is. Hierdoor is er te weinig licht voor de biologische klok en heeft iemand van 70 drie keer zo veel licht nodig als iemand van 20. Met kleine aanpassingen zoals het optimaal benutten van buitenlicht, gebruik van lichte kleuren, extra licht, de juiste lampen en gelijkmatige verlichting kunnen mensen de lichtintensiteit in hun huis verhogen.

Licht voor Later geeft ook tips voor verzorgingshuizen, waar het vaak veel te donker is. Helder licht heeft een positief effect op het functioneren van ouderen met dementie die in verzorgingshuizen wonen. Door ze aan helder licht bloot te stellen vermindert de achteruitgang van het oriëntatievermogen en het geheugen, de verschijnselen van depressie en de snelheid waarmee je functionele beperkingen krijgt.

Op de kortste dag van het jaar, 21 december, is de officiële lancering van Licht voor Later. In Nederland is er op die dag maar acht uur daglicht, de helft minder dan op een zomerse dag. De site bevat naast tips en informatie een aantal interviews met onder andere slaaponderzoeker Eus van Someren, bioloog Els Møst, deelnemers aan onderzoek naar lichttherapie en de directeur van een verzorgingshuis waar daglichtlampen zijn aangebracht.