Gemeente Oost-Gelre


C-verslag B&W-VERGADERING D.D. 20 december 2010

|1.3     |Verzoek toestaan nieuwe|In te stemmen met het verzoek om onder  |Wethouder Van|      |
|      |woonbestemming     |voorwaarden op het perceel Eimersweg 8 te |Uem     |      |
|      |Eimersweg 8 te Lievelde|Lievelde ten westen van het agrarisch   |       |      |
|      |            |bouwperceel één nieuw woongebouw met een |       |      |
|      |            |maximale oppervlakte van 135 m2 en    |       |      |
|      |            |maximaal 3 wooneenheden te bouwen en de  |       |      |
|      |            |vorm van het agrarisch bouwperceel te   |       |      |
|      |            |wijzigen, zoals globaal aangegeven in   |       |      |
|      |            |bijlage 1;                |       |      |
|BM     |            |                     |       |      |

|2.1     |Vaststellen      |In te stemmen met de nieuwe hierbij    |De      |Ja, ter  |
|      |prioritering en    |gevoegde prioritering voor de       |burgemeester |informatie:|
|      |integraal       |handhavingtaken van de fysieke      |       |Maatschappi|
|      |handhavingprogramma  |leefomgeving 2011-2014;          |       |j en    |
|      |            |In te stemmen met het bijgevoegde     |       |Bestuur  |
|      |            |programma Integrale handhaving van de   |       |25-01-11 en|
|      |            |fysieke leefomgeving 2011;        |       |Raad    |
|      |            |De taken uit dit programma uit te voeren; |       |14-02-11  |
|      |            |Dit programma ter informatie voor te   |       |      |
|      |            |leggen aan de gemeenteraad        |       |      |
|PB     |            |                     |       |      |
|3.1     |Afwijken termijn    |De uiterste datum en tijd waarop een   |Burgemeester |      |
|      |afgifte vervangende  |vervangende stempas kan worden aangevraagd|       |      |
|      |stempas        |te bepalen op: dinsdag 1 maart 2011 om  |       |      |
|      |            |12.30 uur                 |       |      |
|3.3     |Voorstel aan de raad om|Aan te raad voor te stellen om, met    |Burgemeester |Ja, ter  |
|      |te reageren op het   |inachtneming van enkele kanttekeningen,  |       |besluitvorm|
|      |concept-risicoprofiel |akkoord te gaan met het door de      |       |ing:    |
|      |van de VNOG voor de  |Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland|       |Maatschappi|
|      |Oost Achterhoek    |opgestelde concept voor het risicoprofiel |       |j en    |
|      |            |van de Oost Achterhoek.          |       |Bestuur  |
|      |            |                     |       |25-01-2011 |
|      |            |                     |       |Raad:   |
|      |            |                     |       |15-02-2011 |
|OWZ     |            |                     |       |      |
|4.1     |Vaststellen programma |het programma voorzieningen huisvesting  |Wethouder  |      |
|      |en overzicht      |onderwijs 2011 vast te stellen conform  |Hoijtink   |      |
|      |voorzieningen     |bijgaand concept met daarin opgenomen de |       |      |
|      |huisvesting onderwijs |toegekende voorzieningen;         |       |      |
|      |voor het jaar 2011   |het overzicht voorzieningen huisvesting  |       |      |
|      |            |onderwijs 2011 vast te stellen conform  |       |      |
|      |            |bijgevoegd concept met daarin opgenomen de|       |      |
|      |            |afgewezen voorzieningen;         |       |      |
|      |            |3. afzonderlijk besluiten over het    |       |      |
|      |            |instellen van bekostigingsplafonds om op |       |      |
|      |            |basis van prioritering te sturen op    |       |      |
|      |            |uitvoering van noodzakelijke       |       |      |
|      |            |voorzieningen.              |       |      |
|4.2     |Vaststellen      |het bekostigingsplafond voor voorzieningen|Wethouder  |      |
|      |bekostigingsplafonds  |om te voldoen aan de noodzakelijke    |Hoijtink   |      |
|      |2011 voor       |huisvestingsbehoefte vast te stellen op E |       |      |
|      |onderwijshuisvesting  |153.063,00;                |       |      |
|      |            |het bekostigingsplafond voor voorzieningen|       |      |
|      |            |om een adequaat onderhoudsniveau te    |       |      |
|      |            |handhaven vast te stellen op E 48.400,00; |       |      |
|      |            |het bekostigingsplafond voor voorzieningen|       |      |
|      |            |om te voldoen aan wettelijke       |       |      |
|      |            |verplichtingen vast te stellen op E    |       |      |
|      |            |7.500,00                 |       |      |
|4.3     |Begroting 2010     |In te stemmen met de opgestelde begroting |Wethouder  |      |
|      |technieklokaal Marianum|2010.                   |Hoijtink   |      |
|      |            |Nieuwe afspraken maken met participanten |       |      |
|      |            |voor 2011. Maximaal 11.875,00       |       |      |
|      |            |Bestuur van het technieklokaal aangeven  |       |      |
|      |            |dat bijdrage voor 2012 afhankelijk is van |       |      |
|      |            |de uitkomst van de nog te voeren     |       |      |
|      |            |takendiscussie.              |       |      |
|BEO     |            |                     |       |      |
|5.1     |Algemene        |De nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden   |Wethouder van|      |
|      |Inkoopvoorwaarden   |Achterhoekse Gemeenten 2011 (AIAG2011)  |Uem     |      |
|      |Achterhoekse Gemeenten |vast te stellen,             |       |      |
|      |            |De bestaande AIAG2009 te laten vervallen |       |      |
|      |(AIAG) 2011      |                     |       |      |
|Besluiten 13 december 2010     |                     |       |      |
|2.1     |Handhaving chalet   |Handhavend op te treden tegen de     |Wethouder Van|      |
|      |Besselinkschans    |aanwezigheid van een chalet in de     |Uem     |      |
|      |            |Besselinkschans door het sturen van een  |       |      |
|      |            |voornemen last onder dwangsom naar    |       |      |
|      |            |Greenvillage Lichtenvoorde B.V.      |       |      |
|      |            |                     |       |      |
|1.2     |Besluit op bezwaar GOV |Het bezwaar van het GOV ongegrond te   |Wethouder  |      |
|      |tegen 'weekend sluiting|verklaren                 |Hoijtink   |      |
|      |Markt en        |                     |       |      |
|      |Beltrumsestraat te   |                     |       |      |
|      |Groenlo in de     |                     |       |      |
|      |zomermaanden'.     |                     |       |      |
|      |            |                     |       |      |

---- --