Ingezonden persbericht


Persbericht

Zoetermeer, 21 december 2010

TLN en EVO roepen weggebruikers op zich aan te passen aan de weersomstandigheden

Verkeersveiligheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle weggebruikers en de wegbeheerder.

Verkeersveiligheid is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle weggebruikers (vracht- en personenvervoer) en de wegbeheerders. Weggebruikers moeten hun snelheid en rijgedrag aan elkaar aanpassen tijdens deze extreme omstandigheden, terwijl de wegbeheerders moeten zorgen voor veilige en begaanbare wegen. Deze oproep doen TLN en EVO aan alle partijen naar aanleiding van de problemen op de weg.

Als gevolg van de extreme weersomstandigheden van de afgelopen dagen zijn er meer aanrijdingen geweest en staat er een groter aantal files dan normaal. Dit oponthoudt heeft grote gevolgen voor de economie en de doorstroming op de wegen. TLN en EVO hebben hun achterban opgeroepen om extra rekening te houden met de verslechterde conditie van het wegdek en snelheid en rijgedrag hierop aan te passen. Dit advies hebben zij aan alle leden verstrekt in een algemene mailing en via de websites van de organisaties.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

TLN en EVO zijn van mening dat alle weggebruikers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de weg. Zowel onder personenvervoer als het vrachtverkeer zijn er weggebruikers die hun rijgedrag onvoldoende aanpassen, maar niemand schiet er iets mee op om één partij als schuldige aan te wijzen voor de ongelukken op de wegen. Laten we gezamenlijk kijken hoe we het verkeer veilig over de weg kunnen loodsen en de samenleving en economie draaiende kunnen houden, aldus TLN en EVO.

Verwachting

De verwachting is dat komende dagen de dooi in bepaalde delen van het land inzet. TLN en EVO benadrukken echter dat waakzaamheid geboden blijft en dat de wegen op bepaalde plaatsen glad kunnen blijven.Ingezonden persbericht