Universiteit Leiden

Leids accent in Nationale DenkTank

Hoe kan de overheid het vertrouwen herstellen? Daarover geven 22 veelbelovende academici 33 adviezen aan de overheid, over wetenschap, politie, rechtspraak, pensioenen en vertrouwen in de burger. Geen rapport voor in de ambtelijke la. Problemen zijn geanalyseerd én voorzien van concrete adviezen. Drie Leidse studenten vertellen over drie maanden hoge drukpan, die Nationale DenkTank heet.

Snel, dynamisch en interactief, dat vindt Liesbeth Huisman aantrekkelijk aan de Nationale DenkTank. In drie maanden heeft de promovenda Theoretische Natuurkunde ruim 30 interviews gehad met mensen die ertoe doen voor je pensioen. Voor haar onderwerp 'Pensioenen' sprak ze met Willem Noordman, lid van het hoofdbestuur van FNV bondgenoten, en de Leidse hoogleraar Kees Goudswaard, bekend van het rapport over Toekomstbestendigheid Pensioenen. Niet de eersten de besten; dat is Liesbeth zelf ook niet. Zij is één van de 22 DenkTankers, waarvan drie van de Universiteit Leiden, van de meer dan tweehonderd aanmeldingen.

Denken én doen

Bij de DenkTank hebben we het niet alleen over denken, maar ook over doen. 'Het gaat om meer dan alleen maar een idee', benadrukt Michiel Jol, bachelorstudent Psychologie met een master Applied Physics in Delft op zak. 'Bij wie kan je een idee neerleggen, zodat er ook werkelijk iets mee wordt gedaan in de rechtspraak?' Dat onderwerp heeft Michiel drie maanden van de straat gehouden. Werkweken van 70 uur vormden geen uitzondering, waarin hij o.a. sprak met Geert Corstens, president van de Hoge Raad, dé man in de rechtspraak.

Theorie in de praktijk

Ook Emilie Roell vindt haar gesprekspartners 'waanzinnig interessant'. Vooral van de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer heeft de masterstudente Wijsbegeerte veel geleerd over haar onderwerp 'Vertrouwen in de burger'. Met haar MA Religiestudies en MA Culturele antropologie is ze al internationaal georiënteerd. Nu zag ze kans de wetenschappelijke theorie van twee masterstudies in de Nederlandse praktijk te brengen. Hierna wil ze promoveren in de VS; 'Public policy of toch Wijsbegeerte, daar is ze nog niet uit.

Teamwork en netwerk

Liesbeth ziet ook het voordeel van de DenkTank voor later. Teamwork is voor haar een goede ervaring. Om maar niet te spreken van de uitbreiding van je netwerk. 'Ondanks de enorme verschillen bij aanvang zijn we echt een team, we zijn nu heel close', verwoordt Emilie het gemeenschappelijke gevoel over de DenkTank. Ik heb 21 nieuwe mensen in mijn leven, waarvan ik met een aantal goed bevriend zal bijven.' Michiel voegt eraan toe: 'Als ik over twee jaar iemand nodig heb, dan bel ik die en dan is die er gewoon, dat weet ik zeker.'

Jonge mensen met een frisse blik

De Nationale DenkTank duurt officieel 3 maanden, maar de invloed ervan gaat door. Sommigen hebben al contact over een baan. Emilie geeft op de 'Lochemconferenties' voor burgemeesters gedurende 6 weken elke woensdag een workshop aan groepjes van 40 burgemeesters: 'Die vinden dat leuk, jonge mensen van buiten de organisatie, met een frisse blik.' De vakbonden FNV- jong en CNV-jongeren gaan aan de gang met de aanbeveling om jongeren te werven en op te leiden voor adviesraden. De 'Roulerende rechter' kan de rechtspraak tot voordeel strekken. Michiel weet dat met goede lokale initiatieven te weinig gebeurt: 'Door te rouleren bekijk je jouw organisatie via andermans ogen, met een nieuwe blik. Je leert van elkaar. Daar hebben beide organisaties natuurlijk baat bij.'