Openbaar Ministerie

Extra controles op snelweg tijdens 'snelheidsdeken'

21 december 2010 - Landelijk Parket Team Verkeer

Tijdens de winterse omstandigheden van de laatste dagen heeft Rijkswaterstaat enkele malen een zogenoemde `snelheidsdeken' opgelegd op diverse snelwegen. Vanwege de spekgladde snelwegen is de snelheidslimiet op 50 km/u gesteld. Deze snelheid heeft als doel de verkeersveiligheid te bevorderen. Deze snelheidsnorm is geen advies maar een wettelijk verplichte maximumsnelheid. Doordat niet iedereen zich aan deze limiet houdt, kunnen grote snelheidsverschillen ontstaan. Dit heeft geleid tot veel ongevallen.

Om aan deze verkeersonveilige situatie een einde te maken, gaat de verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) vanaf morgen controleren op ernstige snelheidsovertredingen als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven en zal extra controleren op het inhaalverbod voor vrachtauto's dat door borden is aangegeven.