Amsterdams Scientology offensief tegen discriminatie


Jongeren komen op voor hun rechten

AMSTERDAM, 20101221 -- Duizenden jongeren uit meer dan 40 landen kwamen samen op de Internationale Dag tegen de Mensenrechten op 10 december om de 62e verjaardag te vieren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Scientology Kerken en lokale afdelingen van Youth for Human Rights organiseerden tochten en evenementen om even stil te staan bij de mensenrechten die overal ter wereld nog dagelijks geschonden worden.Het thema van dit jaar was hetzelfde als het thema van de Verenigde Naties: Laat je horen en stop discriminatie. In Nederland liepen 65 jongeren uit Friesland een tocht voor de mensenrechten en lieten zij voorbijgangers een petitie tekenen, waarbij ze flyers met uitleg uitdeelden. In Amerika was er bijvoorbeeld een forum over mensenhandel en in Pakistan werden de belangrijkste rechten in een Seminar uitgelegd.

"Als jongeren merken dat discriminatie en zinloos geweld in hun eigen omgeving ook voorkomen, dan willen ze wat doen. Ze kunnen niet meer stil blijven zitten als ze hebben gezien hoe hun klasgenoten worden gepest of als ze horen over iemand die is vermoord in eigen land alleen maar omdat hij geweld wilde voorkomen", zegt Tracie Morrow, de mensenrechtencoördinator van de Internationale Scientology kerk.

Uit onderzoek onder schoolgaande jongeren in Mexico is gebleken dat 50% van de jongeren in Chiapas zijn schoolgenoten discrimineerden. In reactie hierop heeft de regionale overheid onderwijs in de 30 mensenrechten verplicht gesteld voor elke school en om 10 december extra bijzonder te maken hebben zij gelijk 10.000 exemplaren van het boekje "Wat zijn Mensenrechten" van Youth for Human Rights gedrukt.

De mensenrechtenafdeling van de Scientology Kerk ondersteunt Youth for Human Rights al sinds haar oprichting in 2001. Het doel van Jongeren voor Mensenrechten is om jongeren voor te lichten over de mensenrechten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zodat zij zich in zullen zetten voor vrede en tolerantie.

Scientology is een nieuwe religie die ervan uitgaat dat de mens in wezen goed is en onbegrensde capaciteiten heeft, die tot ontplooiing kunnen worden gebracht. Haar grondlegger is de heer Hubbard.

Scientology Kerk Amsterdam

ingezonden persbericht