Berichtgeving Dordtse beiaardexamens onjuist


DORDRECHT, 20101221 -- In Klok en Klepel nr. 112 (p. 32), het verenigingsorgaan van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, staat over de beiaardexamens in Dordrecht vermeld dat twee examenkandidaten een Bachelordiploma ontvingen. Deze passage behoeft correctie.

In Nederland is enkel de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bevoegd, als onderdeel van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, erkende beiaarddiploma's af te geven. Het Carillon Instituut Nederland (CIN) is geen geaccrediteerde instelling en kan daarom geen hbo-graden verlenen.


De graden worden beschermd via de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voornemens de bescherming uit te breiden (wellicht strafrechtelijk), maar dat is nog niet zover. Leerlingen van het CIN die toch graag een erkend diploma willen hebben, kan worden geadviseerd zich als student van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in te schrijven.

Henk Veldman
beiaardier te Middelstum, Raalte en Rhenen

Muziekuitgeverij Edition Pors

ingezonden persbericht