Groenlinks Den Haag


Uitzetting Gevers Deynootweg onbegrijpelijk

Dinsdag 21 december 2010, 13:27u - David Rietveld
* huisuitzetting

Zaterdag 18 december jl. berichtte AD/Haagsche Courant over een ontruiming van een voormalig hotel aan de Gevers Deynootweg. In het artikel wordt gesteld dat betrokkenen een slaapplaats is aangeboden bij het Leger des Heils en Kesslerstichting. Voorts wordt gesteld dat het pand al sinds 2006 brandonveilig is, en dat volgens een gemeentewoordvoerder vanwege het veiligheidsrisico niet anders gehandeld kon worden.

Inmiddels is de fractie van GroenLinks duidelijk geworden dat de uithuiszetting erg plotseling was, dat er geen sluitende oplossing voor alternatieve huisvesting is geboden en dat er geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden van betrokkenen.

Fractielid David Rietveld heeft het college de volgende vragen gesteld:


1. Op grond van welke dringende noodzaak is de beslissing tot ontruiming, waarbij zo'n 20 mensen zonder onderdak kwamen te zitten, genomen?


2. Op welke wijze heeft de gemeente zich vooraf vergewist van de mogelijkheden voor voortzetting van huisvesting aan de mensen die uit huis zijn gezet? Is hierbij rekening gehouden met specifieke, persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte)? Zo nee, waarom niet?


3. Klopt het dat er - ook door gemeentelijke en door de gemeente gesubsidieerde instellingen - al geruime tijd mensen werden geplaatst in of doorverwezen naar deze locatie?


4. Klopt het dat in sommige gevallen (indien het bijstandsgerechtigden betrof) de huur rechtstreeks door de gemeente aan de eigenaar/verhuurder van deze locatie is overgemaakt?


5. Klopt het dat de afgelopen jaren meermalen mensen door de gemeente zijn ingeschreven op dit adres?


6. Indien het antwoord op één van de vragen 3, 4 of 5 bevestigend is, had de gemeente dan niet eerder op de hoogte kunnen zijn van het feit dat dit brandonveilige pand werd bewoond? Zo nee, waarom niet?


7. Klopt het dat bij de ontruiming de hulp van de politie is ingezet? Zo ja, wat was de noodzaak en de omvang van die inzet?


8. Is het college met ons van mening dat deze ontruiming nooit op dit moment en onder deze omstandigheden had mogen plaatsvinden? Is het college bereid de extra kosten voor huisvesting die betrokkenen hebben moeten maken vanwege deze plotselinge ontruiming voor haar rekening te nemen? Zo nee, waarom niet?