Gemeente Berkelland

gemeenteraad voor in te stemmen met plannen dorpshuis Zunnekamp

College stelt gemeenteraad voor in te stemmen met plannen dorpshuis Zunnekamp

Wethouder Jan Markink: "Meer aan de mensen zelf overlaten..."

Dorpshuis de Zunnekamp2

Het gebouw en vooral de toiletten en de kleedkamers in De Zunnekamp voldoet niet meer aan de behoeften van de gebruikers.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor ruim 80.000 euro beschikbaar te stellen voor het opknappen van dorpshuis Zunnekamp in Geesteren. Het bestuur van het dorpshuis is er in geslaagd een realistisch plan met een sluitende exploitatie te maken. Op 25 januari besluit de raad over het voorstel.

Bonus

Voor de plannen van de Zunnekamp is het college bereid een bijdrage van 25 procent te geven op de kosten voor investering. Omdat het bestuur van de Zunnekamp erin geslaagd is een extra `voordeurdeler' binnen te halen ontvangen zij een bonus van 5 procent.Het gaat dan om een bedrag van 81.268 euro, bovenop de 8.000 euro die al was verstrekt om de plannen te kunnen voorbereiden.

Revitalisering

Het gebouw van De Zunnekamp is gedateerd en voldoet niet meer aan de behoeften van de gebruikers. Dit geldt met name voor de toiletten en de kleedkamers. Vanaf 2007 is het bestuur daarom bezig met onderzoek naar mogelijkheden voor revitalisering van het gebouw.

Hard gewerkt

Het is het eerste dorpshuis dat onder de voorwaarden van de ` kadernotitie multifunctionele accommodaties' van de gemeente een investeringsbijdrage ontvangt.

Het dorpshuisbestuur heeft nauwkeurig de mogelijkheden in het dorp onderzocht. Een intensieve en tijdrovende klus waaraan hard is gewerkt om die tot een goed eind te brengen. Maar uiteindelijk ligt er een realistisch plan. Een plan dat tot stand is gekomen door de inzet van betrokken vrijwilligers uit het dorp.

Trots

Het college is trots op de slimme combinatie die in Geesteren is gemaakt, onder andere met de nabij liggende school. Wethouder Jan Markink: "Geesteren is erin geslaagd een toekomstbestendig dorphuis te ontwikkelen met een sluitende exploitatie. Ook in de wijze van bedrijfsvoering gaat men uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenschap. Dit juichen we als college toe. We willen meer aan de mensen zelf overlaten. Dit in de overtuiging dat de Berkellandse samenleving sterker wordt wanneer mensen actief deelnemen en zich verantwoordlijk voelen voor de eigen woon- en leefomgeving".