Politie Drenthe

Districtschef buiten functie gesteld

Provincie Drenthe, 28-12-2010 o De korpschef van de regiopolitie Drenthe heeft, in afwachting van de uitkomsten van een intern tuchtrechtelijk onderzoek naar mogelijk ernstig plichtsverzuim, voor de duur van dit onderzoek de districtschef van het district Zuid-West Drenthe buiten functie gesteld.

De aanleiding voor deze maatregel van de korpschef is berichtgeving van de districtschef op Twitter n.a.v. het tragisch ongeval in Meppel op 25 december j.l. waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Het recherche onderzoek naar de oorzaak van het tragisch ongeval loopt nog.

In de bedoelde berichtgeving werd een verband gesuggereerd tussen het noodlottig incident en mogelijk gepleegd huiselijk geweld. De korpsleiding betreurt deze situatie, waarbij mogelijk inbreuk is gemaakt op de integriteit van deze slachtoffers en nabestaanden zijn gekwetst.

Het interne onderzoek zal zich richten op de aard en intentie van deze berichtgeving en de omstandigheden waaronder het is geplaatst. De uitkomsten van het interne onderzoek zullen naar verwachting over vier weken bekend zijn. Dan zal worden vastgesteld of- en zo ja in hoeverre, er sprake is van het vermeend ernstig plichtverzuim en zal een afdoening volgen.