Ingezonden persbericht


cid:image001.png@01CBC92E.2158FDF0

Zoetermeer, 26 november 2011

Transport en Logistiek Nederland pleit voor eerlijke concurrentie in Europa

TLN is tegen uitbuiting en steunt FNV in roep om handhaving

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is voorstander van een open Europese transportmarkt met eerlijke concurrentievoorwaarden. TLN ondersteunt de oproep van de FNV dat iedereen zich in Nederland en Europa aan de regels moet houden en dat op misbruik van deze regels moet worden gehandhaafd. Volgens TLN kent Europa echter grote loonverschillen tussen de lidstaten. 'Voor ondernemers die in de hoek zitten waar de meeste klappen vallen klinkt dat hard, maar feit is dat deze loonverschillen tussen de EU lidstaten niet op korte termijn zullen verdwijnen', aldus TLN.

Door de toetreding van een aantal Oost-Europese landen tot de EU in 2004, hebben bedrijven toegang gekregen tot een markt met goedkopere arbeidskrachten. Veel internationaal opererende vervoerders zijn van deze situatie gebruik gaan maken en hebben hiervoor een vestiging in het buitenland opgezet. Dit doen zij hoofdzakelijk voor hun internationaal vervoer. Veel Nederlandse ondernemers hebben door de concurrentie uit Oost Europa afgelopen jaren hun vraag naar vervoer zien teruglopen. 'Dat is heel zuur, zeker als dat gebeurt door een onderneming die de regels overtreedt, maar niet iedere Oost Europese chauffeur is hier illegaal', aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers.

Nederland, doorvoerland
Nederland is de logistieke poort naar Europa. We zien op de Nederlandse snelwegen naar de Mainports van Rotterdam en Amsterdam daarom veel internationale chauffeurs die in dienst zijn bij transportondernemers uit heel Europa. TLN kan niet voorkomen dat deze chauffeurs tegen andere arbeidsvoorwaarden door Nederland rijden dan chauffeurs die in Nederland op de loonlijst staan. TLN wil zeker dat dit volgens de regels gebeurt en pleit bovendien voor voldoende (sociale) voorzieningen langs de wegen om chauffeurs een goed en veilig onderkomen te bieden. Door hier met alle partijen op toe te zien, kunnen we de eerlijke concurrentievoorwaarden en de verkeersveiligheid waarborgen.

Handhaaf de regels
Volgens TLN zijn er ongetwijfeld bedrijven die Oost Europese chauffeurs inzetten om illegaal de Nederlandse regels te ontduiken. 'Laat ik hier over heel helder zijn', stelt Alexander Sakkers, 'Ieder bedrijf dat de regels ontduikt, moet worden aangepakt'. TLN waakt er wel voor dat individuele bedrijven die gebruik maken van buitenlandse chauffeurs, niet zo maar worden beschuldigd van uitbuiting en ontduiking zonder dat vaststaat of de regels worden overtreden. Dat is schadelijk voor het imago van het bedrijf en de sector. Het is in Nederland aan de inspectie en de rechter om over ieder individueel geval apart te oordelen.

Groot chauffeurs te kort
TLN verwacht in de komende jaren in Nederland zo'n 50.000 chauffeurs nodig te hebben. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moeten we alle zeilen bijzetten. Er is dus voldoende werk voor iedereen. Er zijn zelfs al Nederlandse ondernemers die geen geschikt personeel meer kunnen vinden en nu voor hun binnenlands vervoer Oost-Europese chauffeurs onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden inzetten.

Noot voor redactiesIngezonden persbericht