Ingezonden persbericht


De Ouborg Prijs 2011:

André Kruysen

Uprising as passage (Opstand als doorgang)

26 november 2011 t/m 18 maart 2012

Gemeentemuseum Den Haag

Winnaar van de Ouborg Prijs 2011, André Kruysen (1967), vervaardigt voor zijn tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag een site-specific installatie. Deze architecturale sculptuur neemt het middelste van de drie ramen in de Projectenzaal van het museum als uitgangspunt. En hier begint het spel van daglicht, materiaal en omgeving dat zo typerend is voor Kruysens werk. Het licht dat door het raam valt, wordt opgevangen in de sculptuur die het vervolgens naar boven stuwt. Vaak zijn Kruysens kunstwerken van tijdelijke aard, waardoor het grote publiek nooit lang de kans kreeg om kennis te maken met zijn omgevingsbeeldhouwkunst. In het Gemeentemuseum kan iedereen zijn werk straks komen ervaren, want een sculptuur van Kruysen is een veranderlijk geheel en niet in één oogopslag te vatten, evenmin is er controle over te krijgen. Het is als het ware een 'ruimte in beweging'.

De beeldhouwkunst van Kruysen kent tegenstrijdigheden. De sacrale werking van het daglicht staat in schril contrast met de snelle beeldcultuur waarin we leven en die overal in onze leefomgeving opdoemt. Die chaos om ons heen is zijn inspiratiebron, waarin Kruysen juist de verstilling zoekt. Echter, zijn werk verraadt ook een ordeloosheid. Zijn beeldhouwwerken doen denken aan de toevallige stapeling van afval langs de weg, of andere informele bouwwerken. Of aan de opeengestapelde vlakken van het Russische constructivisme of de architectuur van bijvoorbeeld Daniel Libeskind. Tegelijkertijd is het werk het resultaat van een gedetailleerd onderzoek naar de werking tussen ruimte, licht en materiaal, tezamen tot monumentale, vloeiende architectonische beeldhouwwerken gecomponeerd.

De jury van de Ouborg Prijs heeft André Kruysen vol overtuiging voorgedragen. Kruysen is een gepassioneerd kunstenaar en zijn werk is van constante en hoge kwaliteit en een blijvende zoektocht naar verdieping, zo luidt de mening van de jury. Bovendien speelt Kruysen een rol van betekenis in de Haagse kunstwereld. Kruysen is docent sculptuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn werk is opgenomen in verschillende particuliere en museale collecties in binnen- en buitenland en het is te vinden op verschillende plaatsen in de Nederlandse openbare ruimte.

De Ouborg Prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een Haagse kunstenaar met een oeuvre dat zowel lokaal als landelijk van belang is. De stadsprijs voor beeldende kunst, genoemd naar de Haagse kunstenaar Pieter Ouborg (1893-1956) bestaat uit een bedrag van ¤ 10.000, een tentoonsstelling in het Gemeentemuseum Den Haag en een publicatie verzorgd door Stroom Den Haag. De Ouborg Prijs werd eerder toegekend aan Justin Bennett (2009), Zeger Reyers (2007), Ben van Os (2005), Hans van der Pennen (2003), Vojta Dukàt (2001), Philip Akkerman (1999), Auke de Vries (1997), Martin Rous (1996), Dick Raaijmakers (1995), Tomas Rajlich (1994), Lotti van der Gaag (1993), Gerard Fieret (1992), Wil Bouthoorn (1991) en Frans Zwartjes (1990).

Bij de prijs en tentoonstelling verschijnt de publicatie: André Kruysen Ouborg Prijs 2011, Huug Schipper (Studio Tint), ¤ 20,-, te verkrijgen bij Gemeentemuseum Den Haag, Stroom Denn Haag en diverse boekhandels.