Gemeente Schiedam


Gemeente Schiedam cluster Dienstverlening afdeling Bestuursondersteuning Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl

14 maart 2012

Bewonersinitiatief zorgt voor vrij baan bijen
Op zaterdag 17 maart zet wethouder Johan Grijzen (Milieu) de eerste spade in de grond voor een `bijenbaan' in Spaland. Dit doet hij samen met bewoners van de wijk die het braakliggende terrein bij de trambaan willen omtoveren tot een mooie groenzone langs hun wijk. De bewonersvereniging wil het hele stuk tussen de rotonde en de keerlus voorzien van bijenvriendelijke struiken. "Een fantastisch voorbeeld van wat je samen kunt bereiken. Wijkvereniging Spaland heeft bewoners gemobiliseerd om te gaan planten en de gemeente heeft de struiken betaald. Zo helpen we de natuur ook een handje", aldus Johan Grijzen.

Om 10.45 uur verzamelen de vrijwilligers zich bij de ingang van de Akkers, waarna wethouder Grijzen de openingshandeling verricht. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Waarom een 'bijenbaan'? Aangezien het Nederlandse landschap qua aanbod van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar. In de afgelopen jaren heeft er een onrustbarende bijensterfte plaats gevonden in Nederland. Dat is in meerdere opzichten vervelend. Zo is onze voedselvoorziening bijvoorbeeld voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid door bijen. Om die reden is 2012 dan ook uitgeroepen tot 'Jaar van de bij.'