Universiteit van Amsterdam

Mediawijsheid in tijden van beeldvorming

Lezing Onderwijskunde

vrijdag 30 maart, 15.00 uur
Onder de titel Mediawijsheid in tijden van beeldvorming houdt Rob Wijnberg, hoofdredacteur van nrc.next, de dertiende Kohnstammlezing. Wat bepaalt ons stemgedrag? Waar ontlenen we ons wereldbeeld aan? Hoe komt ons zelfbeeld tot stand? Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw luidde het antwoord eenduidig: kerk, zuil en priester. Maar in de geïndividualiseerde samenleving anno 2012 zijn de autoriteiten van weleer vervangen door nieuwe machthebbers: de media. Niets is tegenwoordig van grotere invloed op hoe wij de wereld, de maatschappij en onszelf zien dan beeldvorming in de media. Peilingen correleren nagenoeg één-op-één met media-aandacht. Verkiezingsuitslagen lopen parallel met de reclamebudgetten van de partijen. Zelfperceptie wordt vormgegeven door pr-bureaus en reclame. Maatschappelijke problemen nemen, vaak in weerwil van de feiten, de vorm aan van het frame dat de media hanteren. Beeldvorming is, kortom, een factor van belang in een samenleving die 'mediacratie' is gaan hete n, betoogt Wijnberg. Toch besteedt het onderwijs - op enkele communicatiestudies na - nauwelijks aandacht aan dit fenomeen. Wijnberg pleit voor een nieuw soort bewustzijn: wie burgerzin van jongere generaties verwacht, zal ze in ieder geval moeten leren wat 'framing', 'pr' en 'spinnen' is.

Over Rob Wijnberg
Rob Wijnberg (1982) studeerde Wijsbegeerte aan de UvA. Zijn loopbaan in de journalistiek begon in 2001 met een vaste column in De Telegraaf. Ook schreef hij de rubriek 'Het Schoolplein' voor de jongerenpagina, waartoe hij wekelijks middelbare scholieren uit heel Nederland interviewde over de actualiteit. In 2005 verscheen zijn eerste lange essay in De Groene Amsterdammer, getiteld 'Waarom het de jeugd niet meer kan boeiuh'. Het essay werd vertaald in het Frans door het opinietijdschrift Le Courrier International. Samen met het vervolgessay 'Creality-tv' vormden de publicaties de opmaat voor het politiek-maatschappelijke pamflet 'Boeiuh - Het stille protest van de jeugd'. Daarna volgden de filosofiebestsellers 'Nietzsche en Kant lezen de krant' (2009), 'Dus ik ben' (2010) en 'En mijn tafelheer is Plato' (2010), waarin hij de belangrijkste maatschappelijke dilemma's van nu beschouwt door de ogen van de grootste denkers van vroeger. Sinds september 2010 is Wijnberg hoofdredacteur van nrc.next, de krant waarvoor hij ook columns en essays schrijft.

Over de Kohnstammlezing
De Kohnstammlezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam. De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA, Amsterdam. Bezoekers ontvangen het boekje gratis.

Toegang vrij; aanmelden verplicht. Vanaf 12 maart a.s. kunt u zich online inschrijven via onderstaande verwijzing http://www.fmg.uva.nl/pedagogiekenonderwijskunde


Locatie: Plaats: Aula van de UvA, Singel 411/hoek Spui in Amsterdam.